Morgenkørsel med flextrafik skal få flere unge i Vordingborg til at gennemføre deres ungdomsuddannelse

01-07-2019
 

Lange afstande mellem skole og hjem kan give lang transporttid og fravalg af drømmeuddannelsen. Den udvikling skal vendes, og derfor går Vordingborg Kommune og Movia sammen om et forsøg med morgenkørsel til studerende med lang transporttid direkte fra bopæl til uddannelsesinstitution. Ordningen er finansieret fuldt ud af kommunen med tilskud fra 'puljen til forbedring af den kollektive trafik i yderområder´.

 
 

25 pct. af befolkningen på Sjælland bor i landsbyer eller på landet. De mange ungdomsuddannelser ligger ofte i de større byer, og det betyder at mange unge har lang transporttid, når de er i gang med en ungdomsuddannelse. Ofte tilbagelægges  mange timer i transport hver eneste dag. Og de lange afstande til uddannelse er en udfordring, der spiller ind på både fravalg og frafald på ung-domsuddannelserne. Det viser en rapport udarbejdet af Danske Regioner i 2015. 


Derfor arbejder Vordingborg Kommune sammen med Movia for at skabe de bedst mulige rammer for de unges transport, og fra august 2019 starter parterne derfor sammen et forsøg med et nyt koncept "Studieflex". Studieflex henter de studerende hjemme hvor de bor og kører dem til skole med Movias Flextrafik. Ordningen er finansieret af Vordingborg Kommune og med tilskud fra puljen til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, og det koster derfor ikke noget at bruge ordningen. Ligesom i den almindelige Flextur-ordning kan andre passagerer også køre med på den samme tur. Tilbuddet gælder transport til skolen om morgenen. Man skal altså selv sørge for at komme hjem igen, og her kan man f.eks. bruge bus eller tog og et ungdomskort.


Borgmester Mikael Smed ser initiativet som et væsentligt bidrag til at opfylde målet om at få endnu flere unge mennesker i Vordingborg Kommune til at tage en ungdomsuddannelse.


"Vi ved, at transporttiden frem og tilbage mellem bopælen og uddannelsesstedet betyder noget for de unges uddannelsesvalg. Så hvis vi gerne vil have endnu flere unge til at tage en ungdomsuddannelse, så skal vi selvfølgelig forsøge at gøre det som nemt som muligt for dem at komme ind til uddannelsesstederne. Det kan være en udfordring, fx her i Vordingborg Kommune hvor der er 40 kilometer fra Østmøn ind til uddannelsesstederne i Vordingborg. Så det er rigtig fint, at vi nu, som et forsøg, får mulighed for at tilbyde gratis afhentning på bopælen for de unge, som skal bruge mere end halvanden time på at komme i skole om morgenen" siger Mikael Smed.


Movias plandirektør Per Gellert nikker genkendende til sammenhængen mellem transporttider og de unges valg af uddannelse.


"For de unge er det vigtigt at have gode muligheder for en ungdomsuddannelse. Men vi ved jo godt, at når de unge skal vælge skole - så ser de også på transporttider. Og lang transporttid kan desværre være med til at gøre det at tage en ungdomsuddannelse mindre attraktivt. Som mobilitetsselskab er vi i Movia optaget af at sikre, at de unge har et relevant og godt tilbud i den kollektive transport. Det betyder, at vi også skal hjælpe med at udvikle nye løsninger som f.eks. Studieflex, og vi glæder os til at se, hvordan de unge tager imod det nye tilbud", siger Movias plandirektør Per Gellert.

 

Sådan kan man søge om Studieflex

Studieflex gælder for dig, som går på en ungdomsuddannelse i skoleårene 2019/20 og 2020/21. Man skal søge senest 5. august, hvis man starter på din uddannelse op til skoleåret 2019/20.

Man kan ansøge om morgenkørsel med Studieflex hvis:

  • Man bruger mere end 1½ time til skole om morgenen, målt efter Rejseplanen
  • Man er under 26 år
  • Man har bopæl i Vordingborg Kommune
  • Og hvis man går på en af disse uddannelser: Vordingborg gymnasium og HF, ZBC, Absalon, VUC Storstrøm, TAMU Vordingborg, EUC, FGU
  • Man kan ansøge på vordingborg.dk/studieflex
 

Om Studieflex

Vordingborg Kommune har fået tilskud fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen til at gennemføre et forsøg i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne og Movia. Formålet er at øge motivationen hos unge til at gennemføre en uddannelse på trods af lang transporttid.

 
Kontaktinformation

Movia presse og kommunikation 3613 2010

Vordingborg Kommune, Trafik, Park og Havne, Specialkonsulent Bo Kuno Christensen 55 36 24 68

 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.