Stevns Kommune udvider den kollektive transport med plustur

14-01-2021
 

Borgerne i Stevns Kommune får nemmere ved at benytte busser og tog, selvom stoppestedet eller stationen ikke er lige uden for gadedøren. Nu kan borgerne nemlig bestille en plustur, som kører fra gadedøren til nærmeste station eller stoppested. 

 
ringsted_172dpi.jpg

Copyright: Movia Foto: Ulrik Jantzen

 

Man skal kunne bo og arbejde overalt på Sjælland. Men det er ikke alle steder, at bus og tog kører hele vejen til sommerhuset eller helt hjem til bopælen. Nu tilbyder Stevns Kommune borgerne en ny form for kollektiv transport - plustur. 


Plustur begynder ved postkassen, hvor kunden bliver hentet af en chauffør i en af de biler, der også kører flextrafik for Movia, og man bliver så kørt til en station eller et stoppested, hvor man kan komme videre med tog eller bus. 


Rejsen med plustur planlægges med rejseplanen, som sørger for at sammensætte plustur, bus og tog på den mest optimale måde. I de få tilfælde, hvor det ikke er muligt at tage bussen eller toget på dele af rejsen, får man tilbudt plustur hele vejen.


"Stevns har mange, mindre landsbyer, som ligger lidt væk fra Alfarvaej og god kollektiv trafik. Med Plustur får mange, måske især unge, bedre muligheder for at komme til og fra Stevns, og jeg glæder mig til at se, hvordan stevnsboerne tager de nye muligheder til sig", udtaler formand for Plan, Miljø og Teknik, Flemming Petersen. 


De fleste biler, der kører plustur, har gult Movia design, og ellers kan de kendes ved, at der i vinduet er et flextrafik-skilt. Plusturen har en fast pris på 21 kr. uanset, hvor langt man skal. Via rejseplanen bliver man sendt videre til en særlig hjemmeside, hvor man bestiller turen. Det skal ske senest to timer inden, man skal afsted, og man betaler med betalingskort, når man bestiller.


"Vi håber, at borgerne i Stevns Kommune bliver glade for den ekstra mobilitet, som plustur giver både til hverdag og i fritiden. Vi ved fra de kommuner, som allerede tilbyder Plustur, at borgerne sætter pris på muligheden for at blive kørt lige til hoveddøren. I Movia har vi en målsætning om, at den kollektive mobilitet hele tiden skal udvikles, og det er dejligt, at plustur nu også er et tilbud i Stevns Kommune", siger Per Gellert, plandirektør i Movia. 


Ordningen er åben for alle borgerne, uanset hvilken kommune man bor i. Plusturen skal blot begynde og slutte i en kommune med plustur. 
 
Om plustur
Med Stevs Kommune tilbydes plustur nu i 20 kommuner på hele Sjælland. De øvrige kommuner er Lejre, Frederikssund, Faxe, Holbæk, Hørsholm, Kalundborg, Næstved, Slagelse, Roskilde, Sorø, Ringsted, Lolland, Furesø, Tårnby, Fredensborg, Køge, Egedal, Solrød og Gladsaxe.
 
Plustur blev etableret som fast ordning 1. juli 2019 efter forsøg i flere kommuner i 2018.
 
Erfaringerne med plustur er gode. Kunderne udtrykker stor tilfredshed med at få tilbudt bedre sammenhæng og mere mobilitet. Siden ordningen blev permanent 1. juli 2019 og frem til maj 2020, er der gennemført knap 3.500 rejser. Antallet af rejser er selvfølgelig påvirket af Corona-pandemien i øjeblikket. 
 
Plustur i Rejseplanen appellerer til en yngre målgruppe end flextur, som har været et tilbud gennem flere år, og som mange kommuner også tilbyder. De 20-39-årige er den aldersgruppe, som benytter plustur mest. I flextur-ordningen udgør borgere i alderen 70+ 65 pct. af turene. 
 
Andre steder i Danmark er trafikselskaberne også i gang med at indføre plustur i rejseplanen. Alle kommuner i Nordjylland har siden januar 2018 tilbudt plustur til borgerne.  På Fyn har plustur siden august 2018 været et tilbud i alle kommuner undtagen Odense Kommune. I Sydjylland tilbydes plustur i Sønderborg, Aabenraa, Haderslev, Tønder, Vejen, Varde, Billund, Esbjerg, Kolding og Fredericia. I Midtjylland tilbydes plustur i Lemvig, Skanderborg og Norddjurs kommuner.


Læs mere om plustur 

 
Kontaktinformation

Flemming Petersen, formand for Plan, Miljø og Teknik, flepet@stevns.dk, mobil 40 18 54 43
Movia kommunikation og presse: 36 13 20 10

 

Movia er Danmarks største og grønne mobilitetsselskab. Vi kører årligt med ca. 200 mio. kunder i busser, lokaltog og flextrafik. Alle med hver deres historie. Det bliver til 22.602 historier i timen. I Movia arbejder vi for, at flere skal transportere sig klimavenligt sammen. Og vi har sat klare mål for vores fælles fremtid: I 2030 er alle vores godt 1.300 busser fossilfri - mindst halvdelen kører på el. Flextrafikken køres i elbiler, og nye lokaltog er eldrevne. Movia ejes af de 45 kommuner og to regioner på Sjælland. Vi er en offentlig virksomhed reguleret af lov om trafikselskaber. Læs vores Mobilitetsplan 2020.