Samlet Takst Sjælland-pakke til kommunerne

14-12-2016
 

MOVIA NYT: 15. januar træder Takst Sjælland i kraft. Det giver enklere priser til bus, tog og metro, når Sjælland, Lolland, Falster og Møn samles i ét stort pendlingsområde. Movia har samlet en kommune-pakke, hvor du finder pjecer, foldere, zonekort mv., som du er velkommen til at dele på din kommunens hjemmeside.

 
 

Når Takst Sjælland træder i kraft 15. januar 2017, er der tale om en af de største reformer af kollektiv transport siden 1970'erne.


Reformen sikrer, at rejsekort altid er billigere end enkeltbilletten. Og rejser du mere end ca. 26 gange på samme strækning om måneden, kan et pendlerkort være billigere.


Pakke med materiale
Movia har samlet en Takst Sjælland-pakke til kommunerne med materiale, som du frit kan printe eller lægge på kommunens hjemmeside. Kommune-pakken indeholder følgende materiale:Du kan læse mere om Takst Sjælland på dinoffentligetransport.dk, hvor du også kan se prisen for pendlerkort mv.

 
Kontaktinformation

Movia Kommunikation og presse
Tlf: 36 13 20 10
Mail: presse@moviatrafik.dk

 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.