26 nye elbusser på vej til den Sjællandske geografi

14-01-2021
 

Nu rulles elbusser for alvor ud på Sjælland: 26 nye elbusser kører ud på vejene 11. december 2022. Elbusserne sættes ind på 12 forskellige buslinjer til glæde for kunder og byer, som kan se frem til busser, der støjer mindre, og som ikke udleder CO2, NOx eller partikler.

 
ringsted_172dpi.jpg

Copyright: Movia Foto: Ulrik Jantzen

 

Region Hovedstaden, Region Sjælland, Frederikssund, Lejre og Roskilde Kommuner har besluttet, at linjerne 98N, 207, 221, 226, 227, 230R, 231, 315, 316, 317, 318, og 380R skal køre på el fra 11. december 2022. Det er resultatet af et udbud, som Movia netop har afgjort. De 12 buslinjer får i alt 26 nye elbusser, som normalt transporterer 2 millioner kunder om året.


Med den regionale og kommunale beslutning om at gå fra diesel til el på de 12 buslinjer, tager de to regioner, tre kommuner og Movia endnu et skridt mod målet om, at alle busser på Sjælland skal køre fossilfrit i 2030 - heraf mindst halvdelen på el. Med øget grøn omstilling bidrager kommuner, regioner og Movia samtidig til at indfri den nationale målsætning om 70 pct. CO2-reduktion inden 2030.


Når de 26 nye elbusser sættes i drift i 2022 vil i alt 284 busser køre på el på hele Sjælland. Det svarer til 20 pct. af Movias samlede antal busser. Hertil kommer syv el-havnebusser i Københavns Havn. De 26 nye busser støjer mindre og giver en årlig reduktion på 1.900 tons CO2, 7,6 tons NOx og 35 kg partikler.


Citater:

"Indførsel af elbusser på buslinjerne 230R, 380R og 98N vil være de første regionale elbusser i Region Hovedstaden, og jeg er rigtig glad for, at vi kommer i gang med omstillingen. Det viser også tydeligt, at en omstilling til nulemission også er realistisk på de længere regionale ruter, og det er en meget vigtig milepæl for os i forhold til at nå vores ambitiøse målsætning om emissionsfri busdrift i 2030" siger regionsrådsformand i Region Hovedstaden, Sophie Hæstorp Andersen


"Med udbuddet overgår de første regionale busruter til eldrift - endda formentlig som de første i Danmark. Det sker bl.a. med vores fællesregionale buslinje 230R mellem Roskilde og Frederikssund. Det viser, at en grøn omstilling også er realistisk på de lange regionale buslinjer. Det glæder mig rigtigt meget, at vi sammen kan hjælpe klimaet ved gøre den kollektive trafik grønnere", siger regionsrådsformand i Region Sjælland, Heino Knudsen


"I Frederikssund Kommune har vi en ambitiøs klimastrategi, der skal gøre kommunen som virksomhed uafhængig af fossile brændsler i 2030. Derfor ligger det i fin forlængelse af vores egne indsatser, at Movia fremadrettet medvirker til at gøre den kollektive personbefordring mere klimavenlig. Jeg ser med stor glæde frem til at byde nye busser med nulemission velkommen i gadebilledet i vores kommune", siger borgmester i Frederikssund Kommune, John Schmidt Andersen


"Roskilde Kommune besluttede i 2018 at gå over til 100% el på alle de busser, som kører internt i kommunen. Det har vi kun haft positive erfaringer med. Derfor er det et logisk skridt for os, at vi nu går med i udbuddet om de linjer, der kører mellem flere kommuner. CO2-udledningen kender hverken kommune- eller landegrænser", siger borgmester i Roskilde Kommune, Tomas Breddam


"Jeg glæder mig over, at der nu er el-busser på vej til Lejre kommune. Det er første skridt henimod, at alle busser bliver elektriske. Transportsektoren står for omkring halvdelen af al CO2-udledning i Lejre Kommune, så det er vigtigt, at den offentlige transport også bliver endnu mere klimavenlig. I øvrigt har el-busserne jo den ekstra fordel, at de ikke forurener med motorstøj eller dieselpartikler", siger borgmester i Lejre Kommune, Carsten Rasmussen


"Vi har i 2020 fastlagt et fælles mål i Movias mobilitetsplan om, at alle vores busser kører fossilfrit i 2030, og at mindst halvdelen af dem kører på el. Målet er at vores flextrafik udelukkende kører i elbiler senest i 2030, og alle nye tog på vores lokalbaner er eldrevne. Derfor er vi meget glade for det stærke signal som vi sammen med Region Hovedstaden, Region Sjælland og Frederikssund, Lejre og Roskilde Kommuner nu sender om, at klimamål og ambitioner er relevante uanset geografi - både i byerne og på landet", siger Movias administrerende direktør, Dorthe Nøhr Pedersen

 

Fakta om elbusser på linje 380R:

 • Linjen kører i Gribskov og Hillerød Kommuner og finansieres hovedsageligt af Region Hovedstaden
 • Linjen er udbudt med i alt 12.261 køreplantimer pr. år og har i alt tre elbusser fra 11. december 2022
 • Med elbusdrift på linjen sparer regionen 260 tons CO2 om året

Fakta om elbusser på linje 230R og 98N:

 • Linjerne kører i Roskilde, Lejre og Frederikssund Kommuner og finansieres af Region Hovedstaden og Region Sjælland
 • Linjerne er udbudt med i alt 26.122 køreplantimer pr. år og har i alt otte elbusser fra 11. december 2022
 • Med elbusdrift på linjerne sparer regionerne 830 tons CO2 om året

Fakta om elbusser på linje 315, 316, 317, 318:

 • Linjerne kører i Frederikssund Kommune
 • Linjerne er udbudt med i alt 19.963 køreplantimer pr. år og har i alt syv elbusser fra 11. december 2022
 • Med elbusdrift på linjerne sparer kommunen 470 tons CO2 om året

Fakta om elbusser på linje 207, 221, 226, 227, 231:

 • Linjerne kører i Frederikssund, Lejre og Roskilde Kommuner
 • Linjerne er udbudt med i alt 17.307 køreplantimer pr. år og har i alt otte fra 11. december 2022
 • Med elbusdrift på linjerne sparer kommunerne 330 tons CO2 om året

Movia modtager støtte fra EU's ELENA facilitet (under Horizon 2020 programmet) til at forberede omstilling af busser og havnebusser til el drift.

 
Kontaktinformation

Region Hovedstaden: Pressekonsulent Petter Åttingsberg: 5365 6373 eller presse@regionh.dk 

Region Sjælland: Regionsrådsformand Heino Knudsen: 5114 5496

Frederikssund Kommune: Pressekontakt: 4735 1610

Roskilde Kommune: Borgmester Tomas Breddam: 6063 2326 eller Borgmester@roskilde.dk

Lejre Kommune: Borgmester Carsten Rasmussen: 2026 1300 

Movia kommunikation og presse: tlf. 3613 2010

 

Movia er Danmarks største og grønne mobilitetsselskab. Vi kører årligt med ca. 200 mio. kunder i busser, lokaltog og flextrafik. Alle med hver deres historie. Det bliver til 22.602 historier i timen. I Movia arbejder vi for, at flere skal transportere sig klimavenligt sammen. Og vi har sat klare mål for vores fælles fremtid: I 2030 er alle vores godt 1.300 busser fossilfri - mindst halvdelen kører på el. Flextrafikken køres i elbiler, og nye lokaltog er eldrevne. Movia ejes af de 45 kommuner og to regioner på Sjælland. Vi er en offentlig virksomhed reguleret af lov om trafikselskaber. Læs vores Mobilitetsplan 2020.