Tal fra DOT om pensionistrabat er oplyst efter samme model som ved Takst Sjælland fase 1

20-01-2020
 

I Jyllands-Posten 20. januar rejses der fra politisk side kritik af, at DOTs orientering om pensionisttaksterne kun har oversigt over de økonomiske konsekvenser pr. passager, men ikke medtager andre beregninger.

 
 

Ændringen af pensionisttaksterne er anden fase af Takst Sjælland, der blev besluttet i 2015 og gennemført i 2017. I forbindelse med Takst Sjælland har DOT hidtil orienteret trafikpolitikerne om beregninger af konsekvenser for den enkelte passager alt i alt. Pensionistreformen er fase 2 af Takst Sjælland, og derfor er Folketingets transportordførere orienteret efter præcis samme model, som i reformens fase 1, der blev gennemført i januar 2017.
 

Såfremt Folketinget ønsker yderligere oplysninger, står DOT naturligvis til rådighed. Incentive, der har foretaget konsekvensberegningerne for DOT af en harmonisering af pensionistrabatterne, har opgjort konsekvenserne på i alt fire måder. DOT vil gennemgå alle beregningerne for Folketingets Trafikudvalg i morgen tirsdag 21. januar.
 

Når DOT har valgt at rapportere om passagerkonsekvenser for pensionister efter samme model som Takst Sjælland, fase 1, som indebærer en opgørelse pr. passager og ikke en opgørelse pr. rejse, skyldes det blandt andet, at mindst halvdelen af de passagerer, der bruger pensionistkort i dag både vil få rejser, der stiger i pris, og opleve rejser, der falder i pris. Derfor er det ikke muligt ud fra oversigten over antal rejser at vurdere, hvad de samlede økonomiske konsekvenser er for den enkelte pensionist. Det er det derimod med de oplysninger, som DOT allerede har givet til transportordførerne.

 
Kontaktinformation

Kontakt på vegne af DOT
Movia Presse & kommunikation tlf. 36132010

 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.