Movia kører rekordmange bevægelseshæmmede hjem til jul

20-12-2016
 

PRESSE: Juleaften samles vi om juletræ, gaver og god mad. Men for bevægelseshæmmede borgere kan det det være svært selv at komme frem til julefesten. De kan i stedet køre med Flexhandicap, som er Movias kørselsordning for svært bevægelseshæmmede borgere. I år har Movia fået bestilling på 6.420 ture juleaften.

 
 

Flexhandicap er en kørselsordning, der sikrer, at svært bevægelseshæmmede borgere får samme tilbud som alle andre, selvom de ikke kan benytte almindelige busser og tog. Det kan for eksempel være besøg hos familie og venner eller indkøb. Juleaften prioriterer Movia ressourcerne omkring flextrafikken sådan, at der næsten kun køres Flexhandicap, og i år er der booket 6.420 ture. Antallet af borgere, som bliver kørt hjem til jul af Movias personvogne og handicapegnede busser er cirka halvdelen, da de fleste booker to ture.


Borgerne i Flexhandicap er typisk ældre mennesker og blot 22 pct. er under 70 år. Derudover er 22 pct. 70-79-år, 41 pct. 80-89-år og 14 pct. 90 år eller derover. 66 pct. af de borgere der benytter Flexhandicap har et hjælpemiddel med sig - typisk en rollator eller en kørestol.


"Vi er rigtig glade for, at kunne hjælpe så mange med at komme hjem til jul. Kørslen af borgere foregår hver dag døgnet rundt, men juleaften er noget særligt, både fordi det er årets travleste aften i flextrafikken, men også fordi det er så vigtigt at borgerne får mulighed for at fejre jul med dem, som de holder allermest af" siger Jens Peter Langberg, som er Flextrafikchef i Movia.


De sidste fem år er antallet af bestilte ture med Flexhandicap 24. december steget med 24 pct.:

Mere om Flextrafik og Flexhandicap
Flextrafik er et forretningsområde for Movia, der, jf. Lov om trafikselskaber, varetager handicapkørselsordningen i hele Movias område, samt visiteret kørsel for kommuner og regioner. Kørslerne udføres hovedsageligt for borgere, der ikke kan benytte de traditionelle offentlige kollektive transporttilbud. Movia Flextrafik omfatter fem forskellige typer af kørselsordninger, hvor af Flexhandicap er den ene af dem. Flexhandicap dækker hele Movias område, det vil sige hele Sjælland, Lolland, Falster og Møn samt de brofaste øer. Kørslen foregår på alle årets dage og hele døgnet. Som bruger af Flexhandicap har man ret til 104 enkeltture pr. år. For at blive medlem af kørselsordningen skal man henvende sig til sin kommune, som visiterer borgeren til kørslen.

 
Kontaktinformation

Movia Kommunikation og presse
Tlf: 36 13 20 10
Mail: presse@moviatrafik.dk

 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.