Ballerup, Egedal og Movia sætter strøm til tre buslinjer

28-11-2019
 

Borgerne i Ballerup og Egedal får renere luft og grønnere transport, hvis de rejser med bussen fremover. Det sker, når Ballerup og Egedal Kommuner sammen med Movia erstatter alle busserne på tre buslinjer med helt nye elbusser. 

 
 

Søndag 8. december erstatter Ballerup og Egedal de gamle dieselbusser på linjerne 147,156 og 157 med helt nye elbusser. Det betyder, at busserne på de tre buslinjer fremover hverken udleder CO2 eller sundhedsskadelige partikler, når de kører på vejene. Desuden larmer de mindre - både ude og inde.  

Og det klimavenlige tiltag skal selvfølgelig markeres. Lørdag 7. december fejrer kommunerne sammen med Movia de nye elbusser på Banegårdspladsen i Ballerup klokken 10-13. Alle borgere - børn, voksne og klimaentusiaster - er inviteret til at være med, hvor man kan få en klimavenlig prøvetur i én af de nye elbusser, høre mere om busserne og få lidt at spise og drikke. 

 

Renere luft og mindre støj 

Elbusserne har mange miljøfordele. De reducerer kommunernes udledning af CO2 med 370 tons om året svarende til 24 pct. af den samlede udledning fra Ballerup og Egedals buslinjer, de udleder ingen gasser eller partikler lokalt, og så støjer de væsentligt mindre end dieselbusser - især når de sætter i gang. Det er derfor også forventningen, at busturen bliver en meget mere behagelig og støjsvag oplevelse i fremtiden. 

I Ballerup Kommune er borgmester Jesper Würtzen (A) stolt af, at kommunen er på forkant med den grønne omstilling. 


"Ballerup Kommune er en grøn kommune. Vi intensiverer hele tiden vores grønne fokus, og derfor er det et helt naturligt skridt, at dieselbusserne i kommunen med tiden bliver erstattet af elbusser", siger han og fortsætter: 

"Sidste år tog vi en principbeslutning om, at vi ønsker elbusser på alle bybuslinjer og fossilfrie busser  på de øvrige. Nu sætter vi handling bag ordene, så alle borgere kan se frem til mere moderne og klimavenlig offentlig transport, der får os sikkert og grønt ind i fremtiden".


Egedals borgmester Karsten Søndergaard (V) glæder sig også over, at kommunens borgere nu kan hoppe på miljøvenlige, eldrevne busser i Smørum. 


"I Egedal satser vi på en grøn fremtid. Jeg har et stort ønske om, at vores busdrift i 2030 er fossilfri - og elbusserne er første "skridt" ned ad den grønne vej. Med 4 S-togs-stationer og mange stationsnære byer har vi i Egedal gode forudsætninger for grøn kollektiv transport".  

"Egedal Kommune deler busser med vores nabokommuner. Så vi kan ikke alene beslutte, hvilket drivmiddel en bus skal have. Men sammen med Ballerup Kommune har vi haft et godt samarbejde om vores fælles busser", siger han. 

Elbusserne kører tilsammen 547.000 km om året. Der er cirka 850.000 passagerer årligt på de tre buslinjer tilsammen. Det er Movia, der som Danmarks største mobilitetsselskab, udbyder linje 147, 156 og 157 for kommunerne. 

"Movia har sammen med kommuner og regioner sat et ambitiøst klimamål om at være fossilfri allerede i 2030. Vi glæder os over, at vi i dag er kommet et skridt tættere på at kunne leve op til vores fælles grønne ambition. Med busserne i Ballerup og Egedal har vi i alt sat 76 elbusser i drift alene i år takket været et godt samarbejde med kommuner og vores operatører", siger Dorthe Nøhr Pedersen, administrerende direktør i Movia. 

Ballerup og Egedal Kommune er med i det hidtil største rykind af elbusser i Danmark. I april 2019 satte Movia sammen med Roskilde Kommune 20 elbusser på alle byens buslinjer. Samme dag som Ballerup og Egedal Kommune indsætter elbusser, indsætter også København og Frederiksberg kommuner 48 elbusser på linje 2A og 18. Derved kommer 76 elbusser på gaden i Movias område i 2019. 

Pressen er velkommen på Banegårdspladsen i Ballerup 7. december. 


Fakta - miljøegenskaber ved elbusteknologi

 • Elbusser er 3-4 gange mere energieffektive end almindelige busser: En ny dieselbus anvender 3-4 gange mere energi til fremdrift end en elbus.
 • Elbusser støjer væsentligt mindre end dieselbusser - især når de sætter i gang.
 • Elbusserne kører 100 pct. på elektricitet.


Fakta

 • Sammen med kommuner og regioner på hele Sjælland har Movia en målsætning om fossilfri busdrift i 2030. I 2030 skal bustrafikkens udledning af NOx og partikler desuden være reduceret med hhv. 97 pct. og 92 pct. i forhold til 2008-niveau. Movia udarbejder sit miljøregnskab ud fra principperne i Dansk Standards DS16258. Målsætningerne heri tager udgangspunkt i princippet "tank-til-hjul" udledning, det vil sige bussernes udledning under rutekørsel.
   
 • Nulemission er opgjort efter "tank-til-hjul" princippet dvs. at der fra selve bussen ikke er nogen udledning bortset fra til opvarmning af bussen. En eldreven nulemissionsbus har intet udstødningsrør og udleder hverken NOx eller partikler.
   
 • Movia modtager støtte fra EU's ELENA facilitet under Horizon 2020 programmet til at forberede omstilling af busser og havnebusser til eldrift.
   
 • De 12 meter lange elbusser er produceret af hollandske VDL og er udstyret med et 288 kWh kørebatteri af typen NMC (nikkel-mangan-kobolt). Batteriet vejer 3.000 kg.
   
 • Al opladning finder sted på busoperatørens garageanlæg, og det tager ca. 6 timer at lade batteriet helt op.
   
 • Det er Movia, der som Danmarks største mobilitetsselskab udbyder linje 147, 156 og 157 for kommunerne. Operatøren Arriva har vundet opgaven med at køre busserne på linjerne.

 
Kontaktinformation

Ballerup Kommune, borgmester Jesper Würtzen, via kommunikationskonsulent Søren Ditlev Monrad tlf. 4175 1002, srmo@balk.dk
 

Egedal Kommune, borgmester Karsten Søndergaard, karsten.sondergaard@egekom.dk tlf. 2179 5795, karsten.sondergaard@egekom.dk


 Movia Kommunikation og Presse på 3613 2010, presse@moviatrafik.dk

 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.