Frederikssund Kommune forlænger den kollektive transport med plustur

24-06-2020
 

Det bliver nemmere for borgerne i Frederikssund Kommune at benytte busser og tog, selvom stoppestedet eller stationen ikke er lige uden for gadedøren. Fra 1. juli kan de nemlig bestille en plustur, som kører fra gadedøren til nærmeste station eller stoppested. 

 
 

Man skal kunne bo og arbejde overalt på Sjælland. Men det er ikke alle steder, at bus og tog kører hele vejen til sommerhuset eller helt hjem til bopælen. Nu tilbyder Frederikssund Kommune fra 1. juli borgerne plustur, som er en ny form for kollektiv transport. 


Plustur begynder ved postkassen, hvor man bliver hentet af en chauffør i en af de biler, der også kører flextrafik for Movia, og man bliver så kørt til en station eller et stoppested, hvor man kan komme videre med tog eller bus. 


Rejsen med plustur planlægger man med rejseplanen, som sørger for at sammensætte plustur, bus og tog på den mest optimale måde. I de få tilfælde, hvor det ikke er muligt at tage bussen eller toget på dele af rejsen, får man tilbudt plustur hele vejen.


"Plustur kan blive en rigtig god løsning her i Frederikssund Kommune. Vi håber, at mange får glæde af det nye supplerende tilbud til flexturen fra gårdsplads til gårdsplads samt de ordinære buslinjer. Både borgere og sommerhusgæster fra landsbyer og sommerhusområder uden eller med kun lidt busbetjening, får nu muligheden for at komme frem og tilbage til for eksempel Jægerspris, Skibby og Slangerup med plustur. Med plustur forlænger vi bussernes rute med en ny form for kollektiv transport fra stoppested til stoppested," siger Tina Tving Stauning (S), formand for teknisk udvalg i Frederikssund Kommune.    


De fleste biler, der kører plustur har gult Movia design, ellers kan de kendes ved, at der i vinduet er et flextrafik-skilt. Plusturen har en fast pris på 21 kr. uanset, hvor langt man skal. Via rejseplanen bliver man sendt videre til en særlig hjemmeside hvor man bestiller turen, det skal ske senest to timer inden, man skal afsted. Plusturen skal betales med betalingskort, når man bestiller.


"Vi håber, at borgerne i Frederikssund Kommune får glæde af den ekstra mobilitet, som plustur kan give dem både i hverdagen og i fritiden. Movia har en målsætning om, at den kollektive mobilitet hele tiden skal udvikles, og vi ved fra de kommuner, som allerede tilbyder plustur, at borgerne er rigtig glade for den service det er at kunne blive kørt til lige til hoveddøren," siger Per Gellert, plandirektør i Movia. 


Ordningen er åben for alle, uafhængigt af hvilken kommune man bor i. Plusturen skal blot begynde og slutte i en kommune med plustur. 

 

Om plustur

 • Med Frederikssund Kommune tilbydes plustur nu i 19 kommuner på hele Sjælland. De øvrige kommuner er Faxe, Holbæk, Hørsholm, Kalundborg, Næstved, Slagelse, Roskilde, Sorø, Ringsted, Lolland, Vallensbæk, Furesø, Tårnby, Fredensborg, Køge, Egedal, Solrød og Gladsaxe.
   
 • Plustur blev indført som fast ordning 1. juli 2019 efter forsøg i flere kommuner i 2018.
   
 • Erfaringerne med plustur er gode. Kunderne udtrykker stor tilfredshed med at få tilbudt bedre sammenhæng og mere mobilitet. Siden ordningen blev permanent 1. juli 2019 og frem til maj 2020, er der gennemført knap 3.500 rejser. Antallet af rejser er selvfølgelig påvirket af corona-pandemien i øjeblikket. 
   
 • Plustur i rejseplanen appellerer til en yngre målgruppe end flextur, som har været et tilbud gennem flere år, og som mange kommuner også tilbyder. De 20-39-årige er den aldersgruppe, som benytter plustur mest. I flextur-ordningen udgør borgere i alderen 70+ 65 pct. af turene. 
   
 • Andre steder i Danmark er trafikselskaberne også i gang med at indføre plustur i rejseplanen. Alle kommuner i Nordjylland har siden januar 2018 tilbudt plustur til borgerne.  På Fyn har plustur siden august 2018 været et tilbud i alle kommuner undtagen Odense Kommune. I Sydjylland tilbydes plustur i Sønderborg, Aabenraa, Haderslev, Tønder, Vejen, Varde, Billund, Esbjerg, Kolding og Fredericia. I Midtjylland tilbydes plustur i Lemvig, Skanderborg og Norddjurs kommuner.

Læs mere om plustur 

 
Kontaktinformation

Frederikssund Kommune, Tina Tving Stauning, formand for teknisk udvalg: 51 40 81 40 

Movia kommunikation og presse: 36 13 20 10

 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.