Sådan er det jo ikke Lorentzen

25-08-2016
 

MOVIA NYT: Kommentar fra Movias administrerende direktør, Dorthe Nøhr Pedersen, til udtalelse fra Kristian Pihl Lorentzen på taxi.dk af 25. august 2016

 
 

Venstres transportordfører Kristian Pihl Lorentzen udtaler i dag, at der sker for mange fejl, når koordinering af kørsel sker i store enheder. Det kan vi som trafikselskab ikke lade stå uimodsagt.


Trafikselskaberne varetager store dele af de offentlige betalte kørsler gennem Flextrafiksystemet. Kørslerne koordineres på tværs af kundegrupper, administrative grænser og med det serviceniveau kommunerne har valgt. På denne måde udnyttes ressourcerne godt, og kommuner og regioner har ud over at få systematiseret, konkurrenceudsat og professionaliseret kørslen, opnået meget store besparelser på de offentligt betalte kørsler. Eksempelvis resulterede Finansministeriets afdækning af området, at brugen af trafikselskaberne blev anbefalet, og økonomiaftalen mellem KL og staten i 2013 pålagde kommunerne besparelser på 430 mio. kr. over en kort årrække.


Ingen kan naturligvis udføre en opgave af denne størrelsesorden uden at der sker fejl, men varetagelsen af opgaven er bestemt ikke kendetegnet af fejl. Det viser kundeundersøgelser, passagervæksten i Flexturtallene og nøgletallene som offentliggøres jævnligt. Vi ved derfor, at vi afhenter 93 pct. inden for den aftalte tid, og at vi afleverer knap 96 pct. til den aftalte tid.


Trafikselskaberne fungerer som kommunernes og regionernes fælles trafikforvaltning og har mulighed for at se alle kørslerne under ét uden at skulle skabe profit på koordineringen. At lade leverandørerne af kørslen selv varetage koordineringen fjerner kommuner og regioners mulighed for at få alle kørsler planlagt samlet og gennemføre en styret konkurrenceudsættelse. Hvis det er entreprenørerne der skal stå for koordineringen bliver det i praksis også den private sektor/entreprenørerne, der fastsætter serviceniveauet - uden mulighed for offentlig kontrol af hverken udgifter eller kvalitet.


Det, at de offentligt betalte kørsler koordineres gennem trafikselskaberne, giver mulighed for at skabe synergi med Flextur, som har erstattet busdrift i store områder af landet uden hyppig klassisk kollektiv transport.


Vi inviterer gerne folketingets trafikordførere til at besøge Movia, så de ved selvsyn kan opleve den sammenhæng i kørslerne, det er lykkedes trafikselskaberne at skabe.

 
Kontaktinformation

Movia Kommunikation og presse
Tlf: 36 13 20 10
Mail: presse@moviatrafik.dk

 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.