Ny køreplan på Gribskov- og Hornbækbanen giver færre forsinkelser

13-11-2018
 

Fra søndag 9. december 2018 vil passagererne på Gribskov- og Hornbækbanen opleve færre irriterende forsinkelser. Det er resultatet af en ny køreplan, som med en lille ændring har vist sig at kunne gøre en stor forskel. Beslutningen er truffet af Lokaltog A/S i samråd med Movia.

 
 

Hvert år tilrettelægger Lokaltog A/S sammen med Movia køreplanerne på lokaltogsbanerne på Sjælland. I alt 7,8 mio. togkilometer skal skemalægges, så der bliver bedst mulig sammenhæng på tværs af busser, lokaltog og S-tog. Og det sker med fast hakkeorden. Den internationale togplan danner udgangspunkt for planlægningen af Regional- og S-togsdriften, så togene i Danmark passer sammen med den trafik, der kører over grænserne. Og lokaltogsdriften tilrettelægges efter DSBs køreplaner, så flest muligt oplever, at lokaltoget passer godt sammen med S-tog og regionaltog.


Et særligt opmærksomhedspunkt i årets køreplanlægning af lokaltogsdriften har været at forbedre rettidigheden. Især i forhold til forsinkelser der er konstateret i løbet af 2018, og som har været til stor gene for skolebørn, pendlere og andre, der er afhængige af at bruge lokaltoget sammen med f.eks. busser, S-tog mv. for at nå hele vejen til skole og arbejde.

 

Irriterende forsinkelser er snart fortid

Fremover vil Gribskovbanen om eftermiddagen kun stoppe én gang i timen ved Pårup Station og Hornbækbanen kun én gang i timen ved Gilleleje Øst. Begge lokalbaner stoppede tidligere to gange i timen ved de pågældende stationer. Det er denne enkle ændring i eftermiddagstimerne, som vil betyde en stor forskel for lokaltogenes mulighed for at miniminere forsinkelser og dermed overholde køreplanstiderne. I morgen- og formiddagstimerne vil lokalbanerne fortsat stoppe hver halve time ved de to stationer.


Movia og Lokaltog A/S samarbejder om at give passagererne en god og rettidig service.


"Lokaltog A/S har gjort et grundigt forarbejde og analyseret, hvordan vi kunne sikre rettidig kørsel uden at ændre for meget i køreplanen. Nu har vi en løsning, der giver mindst muligt gene for passagerer, der rejser med Gribskovbanen og Hornbækbanen, og det er vi glade for", fortæller Banechef Tommy Frost fra Movia.


Ifølge Tommy Frost er lokalbanerne er tæt forankret i lokalmiljøerne.


"Lokalbanerne understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet", siger han.


Movia beklager på forhånd den ulejlighed, som den ændrede køreplan kan forårsage for passagererne, der benytter stationerne Pårup og Gilleleje Øst om eftermiddagen.

 

Yderligere information

  • Information om ændringer kan findes på dinoffentligetransport.dk og rejseplanen.dk.
  • Målsætningen for rettidighed på Gribskovbanen og Hornbækbanen er, at mindst 93% af alle togankomster skal være mindre end tre minutter forsinket i forhold til den angivne tid i køreplanen.
  • Gribskovbanen og Hornbækbanen er begge enkeltsporede jernbaner, så køreplanen skal tilrettelægges på en sådan måde, at togene kun møder hinanden på stationerne, hvor der er dobbeltspor,
  • Køreplansændringen i gennemsnit vil berøre 46 rejsende pr. dag i det nævnte tidsrum, fordelt med 8 rejsende for Pårup og 38 rejsende for Gilleleje Øst. De i alt 46 rejsende udgør ca. 0,5% af det samlede antal rejsende i det pågældende tidsrum.


 
Kontaktinformation

Movia kommunikation og presse, tlf. 36 13 20 10

 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.