Priserne i den offentlige transport reguleres 20. januar

15-01-2019
 

Priserne for at køre med bus, tog og metro på Sjælland hæves med 2,1 pct. i gennemsnit fra 20. januar 2019. Det sker for at trafikselskabernes indtægter kan følge med den almindelige prisudvikling. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fastsætter hvert år, hvor meget priserne i gennemsnit må stige i den kollektive transport.

 
 

"Trafikselskaberne arbejder målrettet på at gøre det så nemt som muligt at være kunde i den offentlige transport. Med den store takstreform i 2017 fik vi rettet priserne ud, så kunderne kan have tillid til, at rejsekortet er billigere end enkeltbilletten. Strategien er, at gøre det nemt og overskueligt for kunderne med rejsekort og rejseplan. Nu forenkler vi antallet af billettyper, så det bliver endnu nemmere at finde den billigste billet", siger bestyrelsesformand for Din Offentlige Transport (DOT, red.), Camilla Struckmann.


DOT justerer hvert år billetpriserne på baggrund af udmelding fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, så indtægterne følger med omkostningsudviklingen. Priserne justeres, så der sikres en logisk sammenhæng mellem prisen for at rejse på rejsekort, pendlerkort og enkeltbillet.

  • Prisen for rejser med det almindelige rejsekort stiger med:
  • 1 kr. for 2 zoner, 7-8 zoner, 10-28 zoner
  • 50 øre for 3 zoner
  • 1,50 kr. for 9 zoner
  • 2 kr. for 29-30 zoner
  • Enkeltbillet til 16 zoner, 18 zoner og mere end 19 zoner stiger med 2 kr.
  • Prisen for pendlerkort (rejsekort og mobil) for rejser fra 7-14 zoner stiger mellem 30 - 110 kr. for 30 dage. 13 procent (cirka 18.000 kunder) af det samlede antal pendlerkortkunder i DOT-regi vil opleve en prisstigning på mere end 5 procent. De øvrige 87 procent får ingen eller mindre prisstigninger. I alt foretages der cirka en million rejser hver dag i den kollektive trafik på Sjælland (DOT).
  • Billetter til turister forenkles under navnet City Pass og kan bruges fra 1-5 dage. I den forbindelse stiger prisen på City Pass 1 dag (zone 1-99) med 10 kr.
 

Tilpasning af zoner

Der gennemføres desuden 21 mindre zonetilpasninger - alle ud fra princippet om, at det skal være nemt og overskueligt at være kunde i den offentlige transport. For eksempel tilpasses zonerne på en række stationer, der i dag dækker flere zoner, så stationerne fremover kun ligger i én zone. Det gælder f.eks. på Husum station, hvor to zoner reduceres til én zone. Der findes desuden parallelle buslinjer, der ikke har identiske zoner. Et eksempel er Præstevænget i Ballerup, hvor linje 157 i retning mod Ballerup st. er tilknyttet zone 53, mens den parallelt kørende linje 143 er tilknyttet zone 42.


Digitale løsninger til kunderne

Danskerne bruger digitale løsninger mere og mere. Det gælder også kunderne i den offentlige transport, hvor mere end 78 procent af passagererne over 15 år har et rejsekort. 20. januar udfaser DOT derfor pappendlerkortet på Sjælland, ligesom det allerede er sket i resten af landet til fordel for rejsekortet. De såkaldte mimrekort - pendlerkort til pensionister - bevares i papudgave indtil videre.

Mobilklippekortet udfases ligeså, og det sker samtidig med den årlige takstregulering, som træder i kraft den 20. januar 2019.


De pendlere på Sjælland, som er vant til at bruge pappendlerkort, kan med fordel få lagt pendlerkortet over på rejsekort, så kunden har sit pendlerkort og sit almindelige rejsekort på ét og samme kort - på et pendler kombi-kort. Det koster ikke noget at få pendler kombi, hvis kunden i forvejen har et rejsekort.


Man kan også få et selvstændigt pendlerkort på rejsekort - et rejsekort pendlerkort. Det fungerer næsten som et pappendlerkort, og det er altså ikke nødvendigt med check ind og ud. Man skal kun checke ind i bussen (ikke ud), og når man skal aktivere sin pendlerperiode.


"Udfasningen af papkortene er en naturlig konsekvens af digitaliseringen. Rejsekortet er i vækst, og kunderne fremhæver rejsekortet for at have gjort det lettere at være kunde i den offentlige transport. Det vil vi gerne understøtte og udbrede", siger bestyrelsesformand for DOT, Camilla Struckmann.

De kunder, som bedst kan lide at have deres billet på mobiltelefonen, kan også vælge at få pendlerkort på mobilen.


Farvel til mobilklippekortet

DOT tager også mobilklippekortet af markedet. Mobilklippekortet blev indført i 2011 som en pendant til det gamle papklippekort. Det er nu tre år siden, at papklippekortet udgik af billet-sortimentet.


"Vi har i mange år fået kritik af vores kunder for at have for mange billetprodukter på hylden. Det gør det for svært at gennemskue, hvordan man vælger den billigste billet. Vi kan nu se, at over 1,1 million passagerer på Sjælland allerede benytter rejsekort. Og samtidig er rejsekort billigere for kunderne end mobilklippekortet. I 2015 tog vi det trykte klippekort ud af salget, og nu er tidspunktet så kommet til at tage mobilklippekortet ud af salget", siger bestyrelsesformand for DOT, Camilla Struckmann.


Du kan læse mere om ændringerne på dinoffentligetransport.dk, hvor du også kan se en oversigt over de samlede takstændringer og de tilpassede zoner.

 
Kontaktinformation

På vegne af DOT: Movia Presse & Kommunikation: 36 13 20 10