Linje 27 og 164 får ny endestation

23-06-2020
 

Da Cityringen åbnede i september 2019, blev busserne bundet tæt sammen med nye og eksisterende metrolinjer, bus og tog i Nyt Bynet. Nu betyder forlængelsen af metroen til Nordhavn, at buslinjerne 27 og 164 også skal tilpasses. Ændringerne træder i kraft 28. juni.

 
 

Busserne skal tilpasses Nordhavnsmetroens to nye stationer, Nordhavn og Orientkaj, og derfor får linje 27 og 164 begge to ny endestation. Nordhavnsmetroen åbnede i marts 2020 og har i alt otte stationer mellem Orientkaj St. i Nordhavn og Hovedbanegården. Den nye metrolinje giver på få minutter direkte adgang fra Nordhavn til bl.a. Kongens Nytorv og Hovedbanegården. Strækningen mellem Hovedbanegården og Østerport St. betjenes også af Cityringen, hvor der er hyppige afgange i myldretiden. For at undgå parallelkørsel mellem bus og metro samt for at sikre bedre forbindelse mellem Sdr. Frihavn og Østerport St. tilpasses busdriften derfor.
 
Movias tilpasning sker bl.a. på bagrund af dialog mellem Københavns Kommune og Østerbro Lokaludvalg, som bakker op om ændringen, der imødekommer lokale ønsker om bedre betjening af området ved Langelinie.
 
"Flere har efterspurgt en bedre forbindelse fra området ved Langelinje og Amerikakaj til metroen ved Østerport St., ligesom dem, der skal videre fra Orientkaj, hvor metroen stopper, har brug for en god busforbindelse. I Movia er vi glade for, at der nu er fundet en bedre løsning. Det har kunne lade sig gøre, fordi Københavns Kommune har været hurtige til at beslutte ændringerne", siger rådgivningschef i Movia, Torsten Rasmussen. 
 
Tilpasningen betyder, at sidste stop på linje 27 bliver Søndre Frihavn ved DFDS-terminalen, mens sidste stop på linje 164 bliver Oceankaj. Til gengæld forlænges linje 27s rute i den anden ende, så linje 27 får ny endestation på Oslo Plads, hvor der er mulighed for at skifte til S-tog, regionaltog, metro og buslinje 23.
 
Da Nordhavnsmetroen ikke betjener den yderste del af Nordhavn forlænges linje 164, der i forvejen kører i området til Oceankaj ved krydstogtterminalen. Som noget nyt udvides driften, så linje 164 kører fra kl. 6.00 til kl. 23.30. Hidtil har linje 164 kun kørt morgen og eftermiddag. Man kan skifte til linje fra 164 fra metroens endestation Orientkaj. 
 
Alle ændringer er lagt ind i rejseplanen og på dinoffentligetransport.dk, hvor bussernes køreplaner kan ses og printes fra 28. juni. 

 
 
Kontaktinformation

Movia Kommunikation og Presse, tlf. 36 13 20 10

 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.