Bedre stoppesteder i tre sjællandske kommuner skal gøre det lettere at bruge bussen

11-04-2019
 

Guldborgsund, Vordingborg og Køge Kommuner har fået tilskud fra Movias anlægspulje til at forbedre udvalgte stoppesteder. Puljen giver penge til etablering af cykelparkering ved stoppesteder, bedre digital rejsetidsinformation og nyt inventar, som alt sammen skal være med til at styrke den kollektive transport.

 
 

Stoppestederne er en vigtig del af busrejsen. Og derfor gør det en forskel, hvis man som kunde oplever at stoppestedet er tænkt godt ind, som en samlet del af rejsen. Kan man komme af med cyklen på en betryggende måde? Kan man stå i læ for vind og vejr? Det er nogle af de ting, som kan gøre det til en rar oplevelse at tage med bus. 


Derfor etablerede Movia i 2016 en anlægspulje, hvor Movias kommuner kan søge om medfinansiering til projekter, der understøtter og forbedrer busdriften og det samlede busnetværk på Sjælland og øerne. 


Som led i udmøntningen af puljen har Guldborgsund, Vordingborg og Køge Kommuner fået tilskud til opgradering af en række stoppesteder i de tre kommuner. Kommunerne betaler selv 50 pct., og med de tre godkendte projekter bliver der samlet investeret 1.225.000 kr. i at forbedre venteområder og stoppesteder i de tre sjællandske kommuner. 


I Guldborgsund Kommune skal der ses på behov for bedre cykelparkering ved udvalgte stoppesteder. To stoppesteder vil som en del af projektet blive udvalgt og opgraderet med cykelparkering og læskærme. Og bedre cykelparkering kan give flere passagerer i bussen. Et tilsvarende projekt i Rudersdal kommune har vist, at ikke kun steg antallet af passagerer med 19 pct. på det konkrete stoppested, men borgerne var også villige til at cykle længere for at bruge stoppestedet.


Et andet forhold, der spiller ind på oplevelsen af busrejsen er ordentlige venteforhold ved stoppestedet. Det kan være en bænk at sidde på, læ for vind og regn og god trafikinformation. Med gode venteforhold kan den første barriere for at bruge bussen allerede være overvundet. 

Køge Kommune har i foråret 2018 opgraderet busdriften mellem Køge og Borup. I den forbindelse er stoppestedet Egernets Kvarter i Ejby blevet et vigtigt skiftepunkt med fire linjer mod Køge, Solrød Strand og Borup. Derfor opgraderes stoppestedet nu med støtte fra Movias Anlægspulje med læskærm, digital rejsetidsinformation og nyt inventar til glæde for de forventede 120 daglige passagerer. 


Og på 10 stoppesteder langs linje 664 og 667 forbedrer Vordingborg Kommune også forholdene for passagererne med læskure, digital trafikinformation og nyt inventar med samme udformning som de busstoppesteder, der blev opgraderet i 2014/2015 på kommunens R-ruter.


"Stoppestederne er døren til den kollektive bustransport, og som med alle andre indgangspartier påvirkes vores samlede oplevelse af, hvordan man bliver budt velkommen. Det skal være en rar oplevelse at tage med bussen. Derfor er vi i Movia glade for, at vi sammen med de tre kommuner kan være med til at styrke den kollektive transport ved at give kommunerne mulighed for at opgradere stoppestederne" siger Udviklingschef i Movia, Peter Rosbak Juhl.

 
Kontaktinformation

Movia Kommunikation & Presse: 36 13 20 10

Guldborgsund Kommune: Mobilitetsmedarbejder, Max Müller, 25 18 10 35

Køge Kommune: Sektionsleder, Søren Toft Mahler, 56 67 68 82

Vordingborg Kommune: Specialkonsulent, Bo Kuno Christensen 55 36 24 68

 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.