Flextur skal supplere bus, tog og lokalbaner i Hillerød

29-07-2019
 

God og sammenhængende kollektiv transport er afgørende for borgerne overalt på Sjælland. Men det er ikke altid, at bus og tog dækker hele vejen til sommerhuset eller at busserne og togene kører ofte nok. Derfor indfører Hillerød Kommune flextur fra 1. august 2019.

 
 

Hillerød Kommune har valgt at se nærmere på Movias flextur, som er en såkaldt behovsstyret kollektiv transport. Og fra 1. august kan borgerne i Hillerød derfor bestille en flextur, når Hillerød Kommune åbner op for ordningen.


"I Hillerød skal man kunne bo, arbejde og leve et aktivt liv alle steder i kommunen - også uden bil. Det er et af de mål vi samarbejder med Movia om at realisere. Vi ved, at vi har nogle områder i kommunen, hvor vi ikke har passagerer nok til at sætte almindelige busser ind eller til at lade busserne køre hele dagen, og derfor er det dejligt, at vi nu kan tilbyde de borgere en alternativ løsning." siger Kirsten Jensen, borgmester for Hillerød Kommune


"I Hillerød Kommune er vi optaget af, hvordan vi fordeler vores ressourcer, så vi kan få mest værdi for de penge, vi bruger på offentlig servicetrafik. Med ordningen får vores busnet en større grad af fleksibilitet og mobilitet. Gangbesværede borgere vil fx få lettere adgang til at benytte kollektiv trafik, og borgere som tidligere har haft langt til et busstoppested får nu et lige ude foran deres havelåge." siger Dan Riise, Formand for Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget i Hillerød Kommune.


En flextur er ikke som en almindelig bustur. Man kan bestille en tur fra adresse til adresse på nettet og betale med dankort med det samme, man skal bestille senest to timer inden man skal afsted, og man kan opleve at skulle køre en lille omvej, fordi en anden passager også skal med på en del af turen. Til gengæld kan man blive hentet ved havelågen, ved svømmehallen, biografen, rideskolen eller hvor som helst i øvrigt i kommune. Og man kan naturligvis også blive kørt hjem igen. Flextur kører mellem kl 6 og 23 og har ingen fast køreplan.


"Selvom mange borgere på Sjælland har en bil, så ejer halvdelen af alle familier i Region Hovedstaden faktisk ikke en bil. Derfor er det nødvendigt at tænke nyt og alternativt, for borgerne har brug for høj mobilitet, og Hillerød kommune har brug for at kunne give en service der, hvor bus og tog ikke rækker hele vejen. Som mobilitetsselskab er det Movias opgave at gøre den kollektive transport til et attraktivt valg, og vi håber at borgerne i Hillerød bliver glade for flextur-ordningen, når de lærer den at kende." siger Movias plandirektør Per Gellert


Man bestiller en flextur tidligst 14 dage før og senest to timer inden, man vil hentes. Prisen vil være 36 kr. pr. tur inklusive 10 km kørsel, og ekstra km koster 6 kr. pr. km. Man får 10 pct. i rabat hvis man bestiller sin flextur online. Flexture køres af almindelige biler og liftvogne med autoriserede chauffører. Læs mere om flextur på moviatrafik.dk/flextur

 

Fakta

  • Med Hillerød Kommune tilbyder 35 ud af 45 kommuner på hele Sjælland flextur. Uden for ordnin-gen står Greve, Herlev, Gentofte, Albertslund, Glostrup, Rødovre, Hvidovre, København, Frede-riksberg og Tårnby Kommuner. 
  • Det er også muligt at bruge flextur til/fra andre kommuner med flextur. Her vil prisen være den samme, men efter 20 km stiger prisen for ekstra km til 12 kr. pr. km.
  • Den enkelte kommunes udgift til flextur varierer, fordi den blandt andet afhænger af antallet af indbyggere og nærheden til bus- og tognettet. De kommuner, der både har relativt store byer og landområder, har de største udgifter til flextur. Eksempelvis brugte Allerød Kommune 300.000 kr. på servicetilbuddet i 2018 mens Guldborgsund Kommune brugte 4 mio. kr. Kommunerne betaler de udgifter der er ved flextur, som ikke er dækket af passagerindtægter.
  • Movias årlige undersøgelse blandt flextrafik-kunderne viser, at kunderne i flextur ofte er over 70 år (57 pct.). Mange har hjælpemidler med (20 pct.). Og selv om flextur primært bliver brugt til at be-søge familie og venner (46 pct.) går mange ture også til lægen (36 pct.) og genoptræning (13 pct.). 
 
Kontaktinformation

Borgmester Kirsten Jensen: 7232 0001

Dan Riise, 4011 3456

Movia kommunikation og presse: 3613 2010

 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.