Pas på Manit og Helena, de er nye i trafikken

02-08-2018
 

I august glæder 6-årige børn over hele landet sig til at lære at læse og få lektier for, når de tager hul på deres første skoledage. Men det er ikke kun i skolen de er nye - også i den kollektive transport og i trafikken, skal de lære spillereglerne. Det stiller store krav til trafikanter om at passe godt på de små nye elever og være ekstra opmærksomme ved skolestart.

 
 

August er fyldt med nye skolebørn, som tager hul på deres første skoledage. Det betyder samtidig mange nye børn i den kollektive transport, på cykelstier, fortove og veje.


Sammen med Frederiksberg Kommune gennemfører Movia derfor skolestartskampagnen "Pas på mig, jeg er ny i trafikken", som skal hjælpe med at sikre, at skolebørn kan færdes trygt i trafikken. Og minde danskerne om, at med det nye skoleår får vi også et mylder af nye, små trafikanter, som vi skal vise ekstra hensyn til - på cykelstier, i gadebilledet og i den kollektive transport - og give en ekstra hjælpende hånd med f.eks. at finde ud af, hvor stoppestedet er, eller hvornår den næste bus kører.


I år er det Manit og Helena, som tager hul på deres første skoledag efter sommerferien. Som en del af kampagnen vil man kunne se de to nye elever på godt 1.000 af Movias busser på hele Sjælland.


Skolestartskampagnen starter 6. august 2018 og kører 4 uger frem. I den periode kan Manit og Helena ses på streamers på bagenden af Movias busser.

Det kræver øvelse, at blive en god trafikant. Her er et par gode

råd til forældre, så de nye skolebørn bliver trafik-parate til første skoledag:


  • Træn skolevejen med bus, på cykel eller til fods med dit barn i god tid inden skolestart og husk at gentage i løbet af skoleåret.
  • Opret "følg min rejse" på rejseplanen.dk - så får du en SMS, hvis der er ændringer på din rejse.
  • Træn de basale regler i trafikken: at stoppe ved rødt lys og ved kantstenen, at se sig for til begge sider, inden man går over vejen, og kun at krydse vejen på sikre steder, hvor man kan se, hvad der sker osv.
  • Hvis dit barn bruger rejsekort er det vigtigt, at du viser dem hvordan de checker ind og ud, når de stiger på og af bussen.
  • Husk at trykke "stop" i god tid inden man skal af bussen.
  • Vis dit barn, hvordan man holder øje med cyklisterne på cykelstien, når man stiger på og af bussen.
  • Fortæl dit barn, at man skal vente med at gå over gaden, til bussen er kørt.
  • Vælg den sikreste vej til skolen - også når den ikke er den hurtigste. En sikker vej er f.eks. via gangbroer, støttepunkter og lyssignaler, dér hvor I skal krydse vejen.
  • Husk cykelhjelm, hvis I cykler sammen, og lær dit barn at give tegn til stop og tegn for at dreje, så de andre trafikanter kender jeres intentioner.

Og sidst men ikke mindst:

  • Gå ned i knæ og se trafikken med dit barns øjne. Børn har ikke samme overblik, som voksne har.
 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.