Movias bus- og banedrift er blevet bedre til at køre til tiden

23-06-2016
 

Movia arbejder hele tiden på at udvikle og forbedre passagerernes oplevelse på deres rejser med bussen. De mange tiltag har resulteret i en højere pålidelighed i Movias samlede busnet

 
 

Movia arbejder hele tiden på at udvikle og forbedre passagerernes oplevelse på deres rejser med bussen. En del af det arbejde handler om vedvarende at forbedre pålideligheden i bus- og lokalbanedriften. Pålidelighed er et mål for, hvor gode busserne og lokalbanerne er til at køre og ankomme, sådan som det fremgår af køreplanen. Flere undersøgelser viser, at det vigtigste parameter for danskerne, når de skal vælge transportform er, at de er sikre på at komme frem til tiden.


Movia arbejder derfor målrettet med at øge pålideligheden i vores bus- og banedrift og foretager blandt andet løbende omfattende køretidsanalyser af forskellige buslinjer for at finde frem til, hvilke tiltag og initiativer, der kan igangsættes, for at gøre pålideligheden endnu bedre. De analyser har blandt andet vist, at nogle køreplaner kan forbedres ved at justere køretiden på bestemte strækninger. Samtidig arbejdes der sammen med vejmyndighederne med at forbedre bussernes fremkommelighed i byerne ved fysiske tiltag som busbaner på travle strækninger og tilpasning af lyssignalerne ved travle kryds, så busserne bliver prioriteret i trafikken.


De mange tiltag har resulteret i en højere pålidelighed i Movias samlede busnet (fra 86,4 pct. i 2015 til 87,1 pct. i dag). Og pålideligheden stiger fortsat. I Movias strategiske busnet, der omfatter de 100 mest centrale buslinjer, er pålideligheden på 85 pct. i de første måneder af 2016, hvilket er højere end i samme periode sidste år, hvor pålideligheden var 84 pct. Alene for A-busserne er pålideligheden siden 2014 steget med 2,1 pct. point fra 79,5 pct. til 81,6 pct., hvilket er en stigning, der kommer rigtig mange af A-bussernes millioner af årlige passagerer til gode. Pålideligheden i Movias øvrige busnet oplever også et højt niveau med en sammenlagt pålidelighed i år til dato på 89 pct.


I forbindelse med lokalbanerne, der benytter man regularitetsmålet, hvilket vil sige andelen af tog der ankommer mindre end 5 minutter efter det planlagte tidspunkt. Lokalbanerne har allerede indfriet deres målsætningen om 97 pct. regularitet på nuværende tidspunkt med henholdsvis 99,3 pct. i Region Hovedstaden og 99,5 pct. regularitet i Region Sjælland.

 
Kontaktinformation

Movia Kommunikation og presse
Tlf: 36 13 20 10
Mail: presse@moviatrafik.dk

 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.