Pas på Sophia og Villum, de er nye i trafikken

06-08-2019
 

I begyndelsen af august er der skolestart for landets nye skolebørn, og for dem betyder det både forventningsglæde og kriller i maven. Det betyder også mange, nye og urutinerede trafikanter på vejene. Skolestarten stiller store krav til både andre trafikanter og til forældrene om at passe ekstra godt på de mindste elever og være særligt opmærksomme i august måned ved skolestart.

 
 

Som hvert år ved skolestart gennemfører Movia kampagnen "Pas på mig, jeg er ny i trafikken". Kampagnen skal minde danskerne om, at med det nye skoleår får vi et mylder af nye, små trafikanter ud i trafikken, som vi skal vise ekstra hensyn til - på cykelstier, i gadebilledet og i den kollektive transport.


Skolestartskampagnen er i gang fra 5. august 2019 og kører 3 uger frem. I den periode kan kampagnens to hovedpersoner, Sophia og Villum på 5 og 6 år, ses på bagenden af ca. 1000 af Movias busser på hele Sjælland. Frederiksberg Kommune samarbejder med Movia om kampagnen, og gør en særlig indsats over for kommunens nye skolebørn med plakater på bl.a. bustoppesteder og andre steder i bybilledet på hele Frederiksberg.


Alle de nye skolebørn skal lære om tal og bogstaver, få nye venner og så skal de lære at komme sikkert i skole hver dag. Det kræver hjælp og øvelse at blive en god trafikant. Derfor er det vigtigt, at børnene får hjælp til at lære, hvordan de færdes sikkert i trafikken.


Her er et par gode råd til forældre, så de nye skolebørn får en sikker skolestart i trafikken:


  • Træn skolevejen med bus, på cykel eller til fods med dit barn i god tid inden skolestart og husk at gen-tage i løbet af skoleåret.
  • Opret "følg min rejse" på rejseplanen.dk - så får du en SMS, hvis der er ændringer på din rejse.
  • Træn de basale regler i trafikken: at stoppe ved rødt lys og ved kantstenen, at se sig for til begge sider, inden man går over vejen, og kun at krydse vejen på sikre steder, hvor man kan se, hvad der sker osv.
  • Hvis dit barn bruger rejsekort er det vigtigt, at du viser dem hvordan de checker ind og ud, når de stiger på og af bussen.
  • Husk at trykke "stop" i god tid inden man skal af bussen.
  • Vis dit barn, hvordan man holder øje med cyklisterne på cykelstien, når man stiger på og af bussen.
  • Fortæl dit barn, at man skal vente med at gå over gaden, til bussen er kørt.
  • Vælg den sikreste vej til skolen - også når den ikke er den hurtigste. En sikker vej er f.eks. via gang-broer, støttepunkter og lyssignaler, dér hvor I skal krydse vejen.
  • Husk cykelhjelm, hvis I cykler sammen, og lær dit barn at give tegn til stop og tegn for at dreje, så de andre trafikanter kan gennemskue, hvor I er på vej hen.

Og sidst men ikke mindst:
 

Gå ned i knæ og se trafikken med dit barns øjne. Børn har ikke samme overblik, som voksne har.


 
Kontaktinformation

Movia kommunikation og presse: 36 13 20 10

 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.