Mere bus til borgerne i Viby og Havdrup

15-03-2018
 

Snart bliver det nemmere for borgerne i Havdrup, Viby og omegn at hoppe på linje 215, når den populære buslinje får flere afgange. Det skal gøre det lettere for borgerne at komme til og fra togstationerne i Viby og Havdrup, styrker sammenhængen og øger mobiliteten i området.

 
 

Fra mandag 26. marts styrker Roskilde og Solrød Kommuner den kollektive busbetjening på tværs af kommunerne med flere afgange på linje 215. Det sker, når linje 215 får afgange hver halve time i myldretiden mellem Viby og Havdrup. I dag kører bussen hver time.


De flere busafgange på linje 215 er resultatet af, at Roskilde og Solrød kommuner i samarbejde med Movia har fået tilskud fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen til at forbedre busbetjeningen på linjen. Tilskuddet er bevilget for en to-årig periode.


Samtidig får linje 215 en ny rute i Havdrup med stoppesteder i det nye boligområde Havdrup Vest og en forbedret adgang til skolerne i Solrød og ind til de store uddannelsesområder i Roskilde og Køge. Det vækker glæde hos Niels Hörup, der er borgmester og formand for Økonomi-, Teknik- og Miljøudvalget i Solrød Kommune:


"Det er glædeligt, at vi nu kan tilbyde vores borgere mere fleksible afgangstider i myldretiden, og det vil forhåbentligt gøre det lettere at komme til og fra skole og arbejde. Derudover vil den nye busrute skabe sammenhæng mellem vores nye område i Havdrup Vest og resten af kommunen. Samlet set giver det en bedre offentlig transport, og det er vi naturligvis glade for," udtaler Niels Hörup.

Også i Roskilde Kommune kan borgerne se frem til klare forbedringer ved det ekstra antal afgange, fortæller formand for Klima- og Miljøudvalget, Karim Friis Arfaoui.


"Dem der bor på strækningen Assendløse, Dåstrup, Viby og Ørsted får blandt andet bedre muligheder for at komme til S-togs linjen i Solrød. Viby er et område, hvor vi udbygger markant med boliger og et ny bycenter de kommende år. Derfor skal den kollektive trafik også opgraderes, da det sikrer, at vores lokale bysamfund rundt om i kommunen kan hænge sammen og er attraktive for nye borgere, " siger Karim Friis Arfaoui.


I 2017 benyttede 262.000 passagerer linje 215. Med flere afgange og en ny rute i Havdrup, håber Roskilde og Solrød kommuner og Movia at linje 215 får 10.000 flere passagerer om året.


Som passager kan du allerede nu finde den nye linje 215 på rejseplanen.dk, såfremt du søger på en dato efter 26. marts 2018. Det er også muligt at finde køreplanen på dinoffentligetransport.dk/215.


Faktaboks:

  • Linje 215 kører fra Lejre til Solrød over byerne Viby og Havdrup
  • På Viby St. og Havdrup St. er linje 215 tilpasset togafgangene. Fra Solrød St. er der adgang til S-tog.
  • Roskilde og Solrød kommuner søgte i 2017 Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om tilskud til at indsætte flere busser på linje 215 for at styrke den kollektive transport i området.
  • Den styrkede busbetjening på linje 215 er i første ombæring gældende for en toårig forsøgsperiode.
  • Find hele køreplanen for linje 215 på dinoffentligetransport.dk/215


Kontakt:

Solrød Kommune: tlf: 56 18 20 05


Roskilde Kommune: Formand for Klima- og Miljøudvalget, Karim Friis Arfaoui tlf.: 22 35 23 00, mail: karimfa@roskilde.dk


Movia, Kommunikation og presse, tlf.: 36 13 20 10

 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.