Movia og nærpoliti i fælles indsats

15-11-2021
 

Movia og Politiet står sammen om fælles kontrolindsatser rundt om på Sjælland. Det skal øge kundernes bevidsthed om, at man skal huske at betale for turen.

 
ringsted_172dpi.jpg

Copyright: Movia Foto: Ulrik Jantzen

 

Det burde egentlig ikke være så svært, men det er det. Hvert år er der mange kunder, der glemmer at betale for billetten, når de hopper på bussen. Derfor udfører Movia løbende billetkontrol rundt om på hele Sjælland. Men erfaringen viser, at der er visse tidspunkter, områder og buslinjer, hvor det er svært for Movias kontrollører at gennemføre billetkontrol. Det har ført til et samarbejde mellem Movia og det lokale nærpoliti om koordinerede billetkontrolindsatser. 

Fredag 12.  november udskrev otte Movia kontrollører 192 kontrolafgifter i en sådan koordineret billetkontrolindsats sammen med Københavns Politi på Nørrebro i København. Og de 192 kontrolafgifter er relativt mange i forhold til gennemsnittet. På en gennemsnitlig dag udskriver en kontrollør ca. 10 afgifter om dagen. 

De koordinerede billetkontrolindsatser gennemføres, fordi manglende billetindtægter er en udfordring for mobilitetsselskabet Movia.

"Billetindtægterne er en forudsætning for, at vi kan blive ved med at have god kollektiv transport, da Movia ellers kommer til at mangle de billetindtægter, der er med til at betale for bustrafikken", forklarer Movias direktør for Kommerciel og Kunder, Camilla Struckmann.

Samarbejdet med Politiet bidrager med øget sikkerhed for Movias kontrollører, og indsatsen fredag 12.  november var nøje planlagt til at foregå i buslinjerne 1A, 5C og 350S. 

"Det sker jo desværre ind i mellem, at nogle forsøger at undvige en kontrolafgift. Og vi forstår selvfølgelig godt, at det er rigtigt ærgerligt at få en kontrolafgift. Men man skal altså altid huske at betale turen, som langt de fleste heldigvis også gør", afslutter Camilla Struckmann.
 
Med sig på den fælles kontrolindsats havde Movias kontrollører otte betjente fra Københavns Politi, der sikrede sig, at hele indsatsen forløb fredeligt og roligt.
 

 
Kontaktinformation

Movia Presse & Kommunikation, tlf. 36 13 20 10

 

Movia er Danmarks største og grønne mobilitetsselskab. Vi kører årligt med ca. 200 mio. kunder i busser, lokaltog og flextrafik. Alle med hver deres historie. Det bliver til 22.602 historier i timen. I Movia arbejder vi for, at flere skal transportere sig klimavenligt sammen. Og vi har sat klare mål for vores fælles fremtid: I 2030 er alle vores godt 1.300 busser fossilfri - mindst halvdelen kører på el. Flextrafikken køres i elbiler, og nye lokaltog er eldrevne. Movia ejes af de 45 kommuner og to regioner på Sjælland. Vi er en offentlig virksomhed reguleret af lov om trafikselskaber. Læs vores Mobilitetsplan 2020.