Hjælp Movia med at give bedre information til kunder og operatører om ændringer

20-03-2019
 

MoviaNyt: Det er høfligt at give besked om, hvornår man møder op til en aftale. Vi er blevet flere på vejene, der er tit vejarbejde, og busser lægges om eller hænger fast i trafikken. I 2018 blev der foretaget samlet 3.993 ændringer af busdriften. Kun hver 10. ændring nåede ud på de fysiske køreplaner. Til gengæld nåede alle ændringer ud på de digitale kanaler.

 
 

Der er bred enighed om, at kunderne har behov for at få præcis information om, hvornår bussen kommer. Ifølge DOTs løbende kundetilfredshedsmålinger giver kunderne i den kollektive transport trafikselskaberne 5,3 på en skala fra 1-10. Det resultat er ikke tilfredsstillende, og præcis information er derfor et væsentligt satsningsområde i DOT.
 

Kunder i busser, tog og metro vil gerne have information om ændringer inden de træder i kraft - og gerne i meget god tid. For kunderne ser ikke altid informationen med det samme. Nedenfor kan du se, hvor langt Movia/DOT kan nå ud med trafikinformation afhængigt af, i hvor god tid vi får besked. Jo bedre tid, jo flere kanaler kan vi informere i - og jo større tilfredshed hos kunderne.
 

Når vi kender til en ændring minimum 72 timer før start, har vi mulighed for at informere og varsle kunderne, og så hjælper du os med at skabe mere tilfredse passagerer i Movias busser.

Skal du anmelde et vejarbejde, en sports- eller kulturevent, en demonstration eller noget helt andet, som du forventer kan påvirke busdriften, skal kontakt Movias Trafikcenter. Gerne i så god tid som mulgt og senest 72 timer før ændringen træder i kraft.

Det kan du gøre på mail eller telefon: trafikservice@moviatrafik.dk - Tlf. 70 20 84 04


Jo bedre tid, vi får, jo bedre kan vi bruge data fra kundernes rejsemønstre til at sikre, at dem, der skal have besked om ændringen, også får det. Der er også et væsentligt hensyn til vores operatører, så de kan give ordentlig besked og forklaring til deres chauffører. Det er chaufførerne, der møder kunderne i busserne, og vores kundeservicemedarbejdere, som tager telefonerne, og det er dem, der tager imod kundernes frustrationer og ærgrelser på første hånd. Jo bedre, de er klædt på til opgaven, jo højere bliver tilfredsheden hos kunder og personale.

Vi har brug for følgende oplysninger fra dig, når du skal lave noget på vejen:
 

Hvor er arbejdet/eventet? (behøver ikke være meget detajleret - lidt er også godt).

Hvilken type arbejde udføres/hvilket event er der tale om?

Startdato kl. XX

Slutdato Kl. XX

Tidsrum der påvirker bustrafikken

Kontaktperson, tlf. og firma/organisation


Har du kortmateriale eller lignende, som kan understøtte vores arbejde, må du meget gerne vedhæfte det.

 

Se her hvad vi har mulighed for at fortælle kunderne alt efter, hvor tidligt du er ude

Movia orienterer kunder og operatører

Movia varetager trafikinformationen til kunderne og den videre kommunikation til de operatører, som busdriften er udliciteret til. Derfor er det også vigtigt, at Movia får besked hurtigst muligt, hvis der undervejs sker ændringer i dit vejarbejde eller arrangement. Så har vi mulighed for at revidere informationen til kunder og operatører.
 

Movia flytter stoppestederne - kommunen flytter busskuret

Hvis den varslede ændring kræver, at stoppestedsstanderen flyttes fysisk og/eller der opsættes et midlertidig stoppested i nærheden, skal du kontakte Movias Trafikcenter, som sætter kommunen i forbindelse med Movias medarbejdere i driften, som efter aftale vil kunne flytte et stoppested eller opsætte et midlertidigt. Er der behov for at flytte læskærmen/busskuret midlertidigt, er det den kommunen arbejdet foregår i, der skal kontaktes.
 

Ring eller skriv til os på trafikservice@moviatrafik.dk - Tlf. 70 20 84 04

 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.