Nye tiltag på linje 375R får pendlerne hurtigt frem mellem Hillerød og Rungsted

14-01-2019
 

I 2019 iværksætter Region Hovedstaden sammen med Movia 11 forskellige tiltag på linje 375R fra Rungsted Kyst st. til Hillerød st. Det skal få pendlerne hurtigere frem i en tid, hvor flere og flere oplever, at de bruger stadigt længere tid i bilkøerne.

 
 

Linje 375R er vigtig for pendlerne i Nordsjælland, da linjen forbinder Kystbanen (fra Rungsted Kyst St.) med Nordbanen (til Hillerød St.). Men trængsel på vejene i hovedstadsområdet udfordrer muligheden for at komme hurtigt frem med bus til arbejde, skole og fritidsaktiviteter. Derfor vil Movia og Region Hovedstaden gå i gang med 11 forskellige tiltag, som skal få bus 375R hurtigere frem. Det bliver godt for de passagerer som pendler for Nordsjælland og ind til København, da de kan komme hurtigere frem mellem Hillerød og Kystbanen.


I 2019 starter projektet op, og tanken er, at bussens rute skal lægges om på dele af strækningen, at stoppestederne skal opgraderes og at bussen skal have signalprioritering ved lyskrydsene. De forskellige tiltag skal bidrage til en rejsetidsforbedring på 13 til 15 pct. og en passagerforøgelse på ca. 8 pct. pr. hverdag. Derudover har parterne også en forventning om, at bussen kommer til at køre mere stabilt, og dermed bliver bedre til at overholde køreplanen.


"Når projektet er gennemført, så vil buslinjen skabe en hurtigere forbindelse mellem Kystbanen og Hillerød, hvor det undervejs kan skiftes til andre buslinjer samt lokal- og S-tog. Men forbedringerne sender også et stærkt signal til vores borgere i Region Hovedstaden, at busnettet er med til at binde hverdagen sammen for mange tusinde passagerer hver eneste dag. Og derfor skal de regionale busser være effektive og attraktive, så kollektiv trafik bliver førstevalg for flere", udtaler Jens Mandrup (SF), formand for Trafikudvalget i Region Hovedstaden.


"Stigende trængsel i og omkring de store byer kalder på nye fremkommelighedsløsninger, hvis den kollektive transport skal være et attraktivt alternativ til privatbilisme. De nye tiltag for linje 375R kan hjælpe os med at få bussen hurtigere frem, så hverdagen kommer til at hænge bedre sammen for borgerne i området, og vi glæder os til at komme i gang med arbejdet" siger Movias plandirektør Per Gellert

 

Fakta

  • Linje 375R er en del af "Det strategiske busnet", som omfatter de vigtigste buslinjer og lokalbaner i Movias område.
  • På en gennemsnitlig hverdag rejser der 1.400 passagerer med linje 375R. Movia har estimeret, at de 11 fremkommelighedsprojekter giver en passagerforøgelse på ca. 45 passagerer pr. hverdag, svarende til ca. 11.750 passager på årsniveau (ca. 8 pct. i myldretiden).
  • Samlet forventes projektet at give en rejsetidsforbedring på ca. 7-8 min. i retning mod Hillerød St. og ca. 6-7 min. i retning mod Rungsted Kyst St.
  • Movia har sammen med Region Hovedstaden søgt penge af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens Pulje til investering i kollektiv bustrafik til projektet. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har besluttet at finansiere halvdelen af projektet, som har en samlet omkostning på ca. 10 mio. kr. Infrastrukturen langs ruten forventes at være færdigbygget i 2022.
 
 
 
Kontaktinformation

Movia Kommunikation og Presse, tlf. 3613 2010

Region Hovedstaden, pressevagten, tlf. 7020 9588