Hovedstadens busser har fjernet 500 tons NOx-forurening

16-04-2018
 

Movias busser fra luftpakkeprojektet har fjernet 500 tons NOx-forurening fra den københavnske luft. Dermed har Movia sammen med København og Frederiksberg Kommuner nået en vigtig milepæl i arbejdet med at nedbringe forureningen fra busserne og bidrage til at gøre luften i Hovedstaden renere.

 
 

Som en del af luftpakkeprojektet blev 300 af de ældste busser i hovedstaden i 2015/2016 opgraderet med nye systemer til efterbehandling af motorernes udstødning. Systemet fjerner mere end 90 pct. af NOx- og partikelforureningen fra busserne, og virker dermed langt bedre end hidtidige løsninger - især i bytrafik. Projektet har nu nået en vigtig milepæl ved at have fjernet 500 tons NOx-forurening. Busserne har kørt mere end 44 mio. kilometer siden installationen af luftpakkefiltrene, og har dermed bidraget markant til at nedsætte luftforureningen i København og på Frederiksberg.


Rensesystemerne er udviklet af den danske greentech-virksomhed Amminex. I løsningen er indbygget sensorer, der måler hvor meget NOx, motoren producerer, og hvor meget NOx, der kommer ud af udstødningsrøret. Data sendes kontinuerligt til en server, og derfor er det muligt at sige præcist, hvor meget NOx, løsningen har fjernet fra busserne.


"Movias målsætning er at reducere udledningen af NOx fra Movias busdrift med 97 pct. inden 2030. Det er et ambitiøst mål. Vi er derfor rigtig glade for at se, at luftpakkeprojektet allerede nu har rundet en vigtig milepæl", siger Movias plandirektør Per Gellert.


"Vi er stolte af, at vores løsning på overbevisende vis har demonstreret, at forureningen fra dieselbusser effektivt kan fjernes - også i bykørsel. Det gavner både busoperatører og befolkning," siger Lars Tinggaard Johannesen, Retrofit Product Line Manager fra Amminex.


Movia gennemførte luftpakke-projektet sammen med Miljøstyrelsen og Københavns og Frederiksberg kommuner - og projektet har været en vigtig ny teknologisk landvinding. Rensesystemerne har opgraderet busserne i luftpakkeprojektet til den højeste miljøstandard. I kombination med udviklingen af nye drivmidler og ny teknologi har det medført, at Movias klimaaftryk forbedres år for år.


Movia arbejder sammen med kommuner og regioner på Sjælland for at sikre en grønnere kollektiv transport. Målsætningen er, busdriften i den store sjællandske geografi skal være fossilfri i 2030, mens NOx og partikeludledningen skal reduceres med henholdsvis 97 og 92 procent.Yderligere oplysninger


Movia, Kommunikation og presse, tlf.: 3613 2010


Morten K. Thomsen, Amminex, tlf.: 5115 8589Tekniske fakta om rensesystemerne
 

  • Rensesystemet som bruges til at fjerne NOx-forureningen er en såkaldt ASDS-teknologi
  • For at fjerne NOx fra udstødningen skal man tilsætte ammoniak til en katalysator, som får de to gasarter til at reagere og blive til vanddamp og luft. Traditionelt har man brugt en væske (AdBlue) som bærer af ammoniak, men denne løsning fungerer dårligt, når udstødningen er kold - som den typisk er i bykørsel
  • ASDS gemmer store mængder ren, gasforming ammoniak i et specielt salt, som afgiver gassen ved let opvarmning. Derfor virker løsningen også i kold udstødning forbundet med bykørsel
 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.