Nordjyllands Trafikselskab får international pris for mobilitetsplan

23-05-2017
 

MOVIA NYT: Nordjyllands Trafikselskab (NT) fik den 17. maj tildelt en førstepris for mobilitet i Montreal i Canada.

 
 

Det er den internationale sammenslutning af trafikselskaber, UITP, der hvert 2. år uddeler prisen, og det er første gang, at den går til et dansk trafikselskab. Kategorien NT vandt hedder "Bedste strategi i områder med mindre byer og tyndt befolkede områder", og NT vinder prisen for sin nye mobilitetsplan, der i øjeblikket er i høring hos de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland. Fra Movia skal der lyde et stort tillykke til NT med den flotte anerkendelse!


Høj mobilitet er en vigtig betingelse for dynamik og udvikling i kommuner og regioner og for samfundets samlede vækst. Den kollektive trafik løser en stor del af denne opgave. Og Movia arbejder på flere områder aktivt for at øge mobiliteten på tværs af transportformer, administrative grænser og geografiske skel.


Det skal være bl.a. være let og trygt at komme fra cyklen over i bussen, uanset hvor man bor. I samarbejde med Furesø, Gladsaxe og Københavns kommuner har Movia derfor udarbejdet en vejledning til kommuner og regioner om god cykelparkering i forbindelse med stoppesteder. Vejledningen er baseret på passagerernes ønsker til cykelparkering. Guiden hedder 'Superskiftet', og du kan finde den lige her.


Når unge viser vej til bedre kollektiv transport er fællesskab, brug af data og deleøkonomi i højsædet. Det blev Movia og en bred vifte samarbejdspartnere klogere på, da der blev afholdt en mobilitets-camp for unge under uddannelse i Holbæk og Odsherred 9.-10. februar i år. Erfaringer fra mobilitets-campen indgår nu i udarbejdelsen af et undervisningsmateriale, som bliver tilgængeligt for ungdomsuddannelser i hele Danmark. Dermed får andre unge mulighed for at arbejde med de samme problemstillinger omkring god transport. Læs mere om Unge viser vej på moviatrafik.dk

 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.