Forsøg med rejsekort-stander på Nørre Campus

11-05-2015
 

Et forsøg med rejsekort-kortlæser på busstoppestedet "Rigshospitalet Syd" på Nørre Campus skal klarlægge, om ind- og udstigning kan gøres hurtigere

 
 

Hvis det er muligt at få ind- og udstigning til at gå hurtigere, vil det betyde, at bussen kommer hurtigere frem og dermed vil den samlede rejsetid kunne forkortes. Den kortere rejsetid forventes at give mere tilfredse passagerer.


Rejsekort-kortlæseren placeres ved stoppestedet "Rigshospitalet Syd", som ligger ved krydset Tagensvej/Blegdamsvej. Grunden, til at netop dette stop er valgt, er, at en del passagerer her skifter mellem de forskellige buslinjer. Den rejsekort-kortlæser som opstilles, kan også bruges til at checke medrejsende, hund eller en cykel ind på sit rejsekort - en såkaldt check-ind ekstra stander.


"Projektet har store perspektiver, hvis det viser sig, at fremkommeligheden stiger. Men det er samtidig en stor investering i rejsekortudstyr. Hvis projektet viser sig have den ønskede effekt, vil det være relevant at kigge på andre større knudepunkter", siger Søren Englund, centerchef for Drift, operatører og kunder.


+spor


Det nye +spor på Nørre Campus strækker sig fra indre København til Ryparken. På størstedelen af denne strækning er der midterlagte busbaner, så busserne kan komme hurtigere frem, når de ikke deler vejbane med bilerne. Samtidig har busserne førsteprioritet i lyskrydsene. Begge dele skal være med til at forkorte rejsetiden. Desuden er stoppestederne lavet som høje perroner med god plads, gode ventefaciliteter og god trafikinformation. Buslinjerne 6A, 42, 150S, 173E, 184 og 185 kører på strækningen.


Rejsekort er én billet til bus, tog og metro


Rejsekort er et billetsystem baseret på et chipkort, der kan bruges i bus, tog og metro. Rejsekort samler landets forskellige trafikselskaber, takstområder, billetsystemer og rabatordninger i ét fælles system, der gør det nemmere at bruge kollektiv trafik.

Rejsekort kan bruges over det meste af landet.


Læs mere


Læs mere om check ind ekstra: http://www.rejsekort.dk/brug-rejsekort/saadan-bruger-du-rejsekort/check-ind-ekstra.aspx

Læs mere om 'Den kvikke vej', Nørre Campus: http://denkvikkevej.dk/

Læs mere om +-spor: http://www.plusway.dk/

 
Kontaktinformation

Movia Kommunikation og presse
Tlf: 36 13 20 10
Mail: presse@moviatrafik.dk

 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.