Store variationer i kommunernes trafikbestilling

30-06-2016
 

Den første opgørelse af kommunernes og regionernes trafikbestilling viser store variationer mellem kommunerne.

 
 

22 kommuner, som enten holder deres trafikbestilling på samme niveau som sidst eller foretager mindre ændringer inden for den samme økonomiske ramme.


Den største ændring kommer til at ske på linje 5A. 5A bliver til Movias første +Waylinje: 5C. Linje 5C kommer til at køre fra Herlev Hospital via København til Tårnby og Lufthavnen. Fra april 2017 indsættes nye ledbusser med fem døre, som alle kan benyttes til ind- og udstigning. Sammen med kortere stoppestedsophold, bedre fremkommelighed, en lille reduktion af frekvensen og en forlængelse af linjen fra Husum Torv til Herlev Hospital opnås en væsentlig effektivisering af driften. Der kommer kortere rejsetider, og der forventes en passagerfremgang på ca. 1,5 mio. passagerer årligt.


På Stevns bliver den offentlige bustrafik næsten fordoblet. Skolebusserne, der tidligere har været lukkede kommunale busser, bliver en del af de gule busser, som alle kan benytte og finde på rejseplanen.dk. I den anden ende af skalaen ligger blandt andre Rudersdal og Lolland Kommuner, der reducerer næste års busdrift. Mens Næstved Kommune, der samlet udvider busdriften, samtidig skærer ned på afgange for linje 601A, så den mister status som A-bus og fortsætter som almindelig gul bus.


En række bestillinger er stadig under politisk behandling og enkelte kommuner har endnu ikke meldt deres bestillinger ind. Region Hovedstaden har besluttet at udsætte trafikbestillingen til september/oktober.


Samlet set er effekten af trafikbestillingerne status quo målt på serviceniveau og en forventet passagerfremgang på 1,2 mio. passagerer, svarende til 0,6 pct. i forhold til året før. Der er dog store lokale variationer i trafikbestillingerne for 2017.


Hvad er bestilt?


Oversigten viser både ændringer, der er indarbejdet i budget 2017 og ændringer som fortsat er i politisk proces i kommunerne.


Se oversigten her

 
Kontaktinformation

Movia Kommunikation og presse
Tlf: 36 13 20 10
Mail: presse@moviatrafik.dk

 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.