Nye havnebusser på el giver københavnerne renere luft

28-06-2018
 

De kendte, gule havnebusser kan snart lægge fra kaj i en helt grøn og miljøvenlig udgave. Det er resultatet af et netop afgjort udbud om driften af havnebusser i Københavns Havn. Fra januar 2020 kommer der fem nye havnebusser, der alle sejler på el

 
 

Den nye havnebus. Foto: Arriva / Damen shipyardsKøbenhavnerne kan se frem til nye miljøvenlige havnebusser, som sejler CO2-neutralt og ikke udleder NOx og partikler fra motorerne. De nye grønnere havnebusser støjer også væsentligt mindre både inden i havnebusserne og udenfor. Med de nye el-drevne havnebusser vil det samlede udslip fra alle busserne i den kollektive transport i Københavns Kommune falde med 2,5 procent for CO2, 10 procent for NOx og hele 66 procent for partikler.


"Københavnerne skal kunne trække vejret frit. Derfor er ren luft en mærkesag for mig. De nye eldrevne havnebusser er afgørende for vores mål om at reducere luftforureningen i København. Jeg glæder mig til, at vi i 2020 kan søsætte de fem nye grønne havnebusser", siger overborgmester Frank Jensen (S), der sammen med den øvrige Borgerrepræsentation i København i budget 2018 besluttede, at alle havnebusser fra 2020 skal have en markant grønnere miljøprofil.


Movia har udført udbuddet af havnebusserne for Københavns Kommune, som operatøren Arriva har vundet. Danmarks største trafikselskab er tilfredse med det mere miljøvenlige resultat: 


"Movia har sammen med kommuner og regioner et mål om fossilfri busdrift i 2030. Københavns Kommune er en af de kommuner, der går forrest i den store omstilling, som Movia er i gang med. Derfor er vi meget glade for, at vi sammen med Københavns Kommune får taget et vigtigt skridt mod klimavenlig havnebusdrift i Københavns Havn", siger Movias administrerende direktør, Dorthe Nøhr Pedersen.


Med de nye havnebusser bliver der mere plads til passagererne. De nye både har alle plads til 80 passagerer, hvor der i dag er plads til mellem 60 og 80 passagerer. Alle de nye havnebusser får store vinduespartier, som skaber lys og luft og dermed en mere behagelig rejseoplevelse. Og endelig bliver der plads til otte cykler og fire barnevogne eller kørestole.


Ud over nye både, kommer havnebusserne til at sejle hvert 30. minut både sommer og vinter. Og ved forestillinger på Operaens Store Scene efter kl. 19.00 vil havnebussen sejle pendulsejlads mellem Nyhavn og Operaen efter forestillinger, så længe der er operagæster ved stoppestedet.
Yderligere oplysninger


Pressekontakt til overborgmester Frank Jensen via kommunikationskonsulent Tildde Sønder Vindfeldt, 2538 0516


Movia Kommunikation og Presse på 3613 2010
Fakta

  • Arriva har vundet udbuddet af drift af havnebusserne. Kontrakten med Arriva løber i 10 år fra 2020 med mulighed for forlængelse i to år.
  • Havnebusserne 991 og 992 sejler fra Refshaleøen over Nordre Toldbod - Holmen Nord - Operaen - Nyhavn - Knippelsbro - Det Kongelige Bibliotek - Bryggebroen og ender ved Teglholmen i Sydhavnen.
  • Havnebusserne er 100 procent eldrevne, og lader fuldt op med el om natten, og supplerer i løbet af dagen op med el ved endestationerne i Teglholmen og Refshaleøen.
  • De nye havnebusser bliver 23,3 meter lange, 5,6 meter brede og 4,4 meter høje (over vandlinjen), og vil have en servicehastighed på 8 knob (ca. 14 km/timen).
  • På baggrund af en beslutning i Borgerrepræsentationen den 18. maj 2017, er det muligt for Arriva at sætte reklamer på alle de nye eldrevne havnebusser for i videst muligt omfang at reklamefinansiere driften.
  • Havnebusserne transporterer årligt 425.000 årlige passagerer og sejler 15.000 sejlplanstimer om året. Havnebusserne får fra januar 2020 fire driftsbåde og en reservebåd.
  • Bådene varmes op med HVO, som er en biodiesel, der er 80-90% bedre for klimaet end almindelig diesel. De nuværende havnebusser har siden 1. januar 2018 sejlet på HVO for at sikre renere luft og mindre CO2-udledning.
  • Movia modtager støtte fra EU's ELENA facilitet (under Horizon 2020 programmet) til at forberede omstilling af busser og havnebusser til eldrift.

 

De nye havnebussers elektriske infrastruktur. Foto: Arriva / Damen Shipyards 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.