Buslinjer i Guldborgsund og på Lolland går i grønt

10-06-2021
 

Fra søndag 27. juni er det slut med støj og udledninger fra en række buslinjer i Lolland og Guldborgsund Kommuner. Nye, miljøvenlige elbusser ruller i stedet ud på vejene. De to kommuner og Movia fejrer de nye elbusser søndag 20. juni.

 
ringsted_172dpi.jpg

Copyright: Movia Foto: Ulrik Jantzen

 

Buslinjerne 701, 702, 703, 730, 731, 737, 741 og 742 i Guldborgsund og 711 og 714 på Lolland kører på el fra 27. juni. CO2 udledningen mindskes med 800 tons årligt i Guldborgsund Kommune. Lolland Kommune indsætter samtidig en række fossilfri buslinjer og udledningen daler derfor med 1.200 tons CO2 årligt i Lolland Kommune. Næsten hele Lolland Kommunes øvrige buskørsel overgår samtidig fra diesel til fossilfri drift. De nye grønne el-busser og fossilfrie busser er et skridt på vejen mod målet om, at alle busser på Sjælland skal køre fossilfrit i 2030 - heraf mindst halvdelen på el. Med øget grøn omstilling bidrager Guldbogsund, Lolland og Movia samtidig til at indfri den nationale målsætning i hele Danmark om 70 pct. CO2-reduktion inden 2030.


Kom med til grøn fejring i Guldborgsund og på Lolland søndag 20.juni
Den miljøhistoriske dag med kommunernes første elbusser markeres med to åbningsevent en uge før busserne går i drift nemlig søndag 20. juni på busholdepladsen ved Nakskov St., Lolland og Banegårdspladsen i Nykøbing F., Guldborgsund Kommune.


20. juni kl. 10-12. Nakskov St., Lolland: Arrangementet ved Nakskov St. begynder kl. 10, hvor formand for Teknisk Udvalg Leif Utermöhl indvier de nye elbusser. Herefter er der mulighed for at inspicere de nye elbusser og at få en prøvetur. Der serveres også lidt godt til ganen.
 

20. juni kl. 12.30-14.30: Nykøbing F. Banegårdsplads, Guldborgsund: På Banegårdspladsen i Nykøbing Falster begynder arrangementet kl. 12:30 med pølser og brød. I Nykøbing Falster er der også elbusser, hvor man kan komme ind og se bussen. I Nykøbing er der ligeledes mulighed for at prøve en tur med de nye elbusser, som indvies af Peter Bring Larsen, formand for Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg i Guldborgsund Kommune.


Alle er velkomne og pressen er også velkommen til begge fejringer.


Citater

"Guldborgsund Kommune har ambitiøse klimamål, og vi tager de grønne valg når vi kan. Det er et vigtigt skridt med el-busser, da transportsektoren udgør en stor del af det samlede CO2-regnskab. Vi har i de nye busser prioriteret plads til øget cykelmedtagning, hvilket understøtter det grønne valg, med fx kombinationsrejser, hvor cyklen udgør en del af rejsen før og efter den kollektive transport. Oveni de klimamæssige fordele er der også den gevinst ved de nye el-busser, at de støjer mindre", siger Peter Bring Larsen, formand for Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg i Guldborgsund Kommune.


"Lolland Kommune er allerede med helt forrest i den grønne omstilling, og når vi nu får de elektriske og fossilfri busser på gaden, er det endnu et markant skridt i den klimavenlige retning. Først og fremmest handler det om at mindske CO2 udledningen og luftforeningen fra den kollektive transport. Derudover er der den fordel ved elbusserne, at de ikke støjer så meget. Alt sammen til gavn for både passagererne og alle andre i byrummet. Jeg glæder mig derfor til at indvie busserne og håber, at der vil blive taget godt imod dem", siger formand for Teknisk Udvalg i Lolland Kommune Leif Utermöhl.


"Vi har i 2020 fastlagt et fælles mål i Movias mobilitetsplan om, at alle vores busser kører fossilfrit i 2030, og at mindst halvdelen af dem kører på el. Målet er at vores flextrafik udelukkende kører i elbiler senest i 2030, og alle nye tog på vores lokalbaner bliver eldrevne. Derfor er vi meget glade for det stærke signal som vi sammen med Lolland og Guldborgsund Kommuner nu sender om, at klimamål og grønne ambitioner trækker både i byerne og på landet", siger Movias administrerende direktør, Dorthe Nøhr Pedersen

 


Fakta om Guldborgsund Kommunes elbusser

 • Guldborgssund Kommune indsætter elbusser på 8 buslinjer. Det gælder buslinjerne 701, 702, 703, 730, 731, 737, 741 og 742.
 • I Guldborgsund Kommune overgår størstedelen af hele kommunens buskørsel fra diesel til el
 • Elbusserne sparer kommunen for 800 tons CO2 udledning årligt.
 • Merudgiften for kommunen ved valg af elbusser frem for fossilfri drift er ca. 0,7 mio. kr. pr. år.
   

Fakta om Lolland Kommunes elbusser

 • Lolland Kommune indsætter elbusser på 2 buslinjer. Det gælder buslinjerne 711 og 714.
 • Næsten hele kommunens øvrige buskørsel overgår fra diesel til fossilfri drift. Det gælder buslinjerne 712, 715, 716, 717, 718, 719, 721, 722, 723, 724, 725, 751, 752, 755, 761, 762, 763, 771, 772, 773, 774, 778, 780, 791 og 792.
 • Fossilfri busser er langt mere miljøvenlige, selvom de ikke er helt emissionsfri, og derned opnår Lolland Kommune 98 pct. fossilfri busdrift.
 • El- og fossilfri busser sparer årligt kommunen for 1.200 tons CO2 udledning.
 • Merudgiften for valg af elbusser frem for fossilfri drift på buslinje 711 og 714 er ca. 0,35 mio. kr. pr. år.

Om elbusser og udledning af NOx, partikler og CO2 på Sjælland

 • Der er god fart i den grønne omstilling i Movias busdrift. I 2020 kørte der samlet 77 elbusser i Movias område i Roskilde, København, Frederiksberg, Tårnby, Egedal og Ballerup Kommuner.
 • Men mange flere elbusser er allerede på vej. Ved udgangen af 2022 kører der 301 elbusser i Movias område.
 • Movias miljøregnskab for 2020 viser også, at Movia kan fastholde den fortsatte nedbringelse af udledningen af CO2, som i 2020 er reduceret med 43 pct. siden 2008. Udledningen af NOx er i samme periode reduceret med 84 pct., og har dermed udviklet sig mere positivt end forventet med en målsætning for 2020 på 75 pct. Samme gælder for partikeludledningen, som er reduceret med 88 pct. fra 2008 til 2020 mod en målsætning på 80 pct.
 • Movia modtager støtte fra EU's ELENA facilitet (under Horizon 2020 programmet) til at forberede omstilling af busser og havnebusser til el drift.
 
Kontaktinformation

Guldborgsund Kommune, Max Müller, tlf. 25 18 10 35 eller mml@guldborgsund.dk

Lolland Kommune, Camilla Stokholm Andersen, tlf. 54 67 65 48 eller casn@lolland.dk

Movia Presse, tlf. 36 13 20 10 eller presse@moviatrafik.dk

 

Movia er Danmarks største og grønne mobilitetsselskab. Vi kører årligt med ca. 200 mio. kunder i busser, lokaltog og flextrafik. Alle med hver deres historie. Det bliver til 22.602 historier i timen. I Movia arbejder vi for, at flere skal transportere sig klimavenligt sammen. Og vi har sat klare mål for vores fælles fremtid: I 2030 er alle vores godt 1.300 busser fossilfri - mindst halvdelen kører på el. Flextrafikken køres i elbiler, og nye lokaltog er eldrevne. Movia ejes af de 45 kommuner og to regioner på Sjælland. Vi er en offentlig virksomhed reguleret af lov om trafikselskaber. Læs vores Mobilitetsplan 2020.