MoviaNyt: Kom til Miljøkonference i maj

19-03-2019
 

Mød eksperterne, lær af driftserfaringerne og stil spørgsmål om alternative drivmidler. Danske Regioner, KL og Trafikselskaberne i Danmark afholder miljøkonference i Roskilde 13. maj 2019.

 
 

Grønne, alternative drivmidler spiller en vigtig rolle i reduktionen af transportens miljø- og klimamæssige konsekvenser. På miljøkonferencen skaber Danske Regioner, KL og Trafikselskaberne i Danmark en ramme for besvarelse af spørgsmål, der opstår når kommuner og regioner skal omstille sig til alternative drivmidler -om økonomi, tilpasning af kontrakter mv.

Sæt kryds i kalenderen og glæd dig til et intensivt program med fokus på udfordringer og muligheder ved alternative drivmidler i kollektiv transport.
 

Du kan bl.a. møde transportminister Ole Birk Olesen, der fortæller om regeringens ambitioner og høre udvalgsformand Karim Friis Arfaoui fortælle, hvorfor busserne i Roskilde kører på el. Journalist Nynne Bjerre Christiansen er ordstyrer.
 

Tid
Mandag 13. maj kl. 10.30-16.00
 

Sted
Comwell, Vestre Kirkevej 12, Roskilde
 

Tilmelding
Tilmeld dig her og se det fulde program
 

Tilmeldingsfrist
11. april 2019

 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.