Mobilklippekortets levetid forlænges til et år

07-01-2016
 

Fremover bliver gyldigheden på Mobilklippekortet i hovedstadsområdet fordoblet. Det betyder, at Mobilklippekort købt efter den 7. januar 2016 kl. 12 er gyldige i 12 måneder mod tidligere seks måneder.

 
 

Mobilklippekortene i hovedstadsområdet blev indført i marts 2011 som en forsøgsordning, derfor blev gyldighedsperioden fastsat til 6 måneder. Mobilklippekortene har været populære fra starten. Det har medført både et stigende salg og et stort ønske fra kunderne om at få forlænget gyldighedsperioden.


DSB, Metro og Movia har lyttet til kundernes ønske om at få længere gyldighed på Mobilklippekortene. Nu er der gennemført en løsning, der er klar til brug, og som giver de rejsende yderligere seks måneder til at benytte klippene i bus, metro og S-tog i hovedstadsområdet.
 

Hovedparten af de kunder, der har købt mobilklippekort har brugt de fleste af klippene mindre end halvanden måned efter købet. Men der er stadig nogle, der har ubrugte klip på deres Mobilklippekort, og dem ønsker de tre trafikselskaber nu at imødekomme.
 

Mobilklippekortet findes i DOT appen, der er en del af samarbejdet, Din Offentlige Transport (DOT) som Movia, Metroselskabet og DSB står bag.
 

Med DOT appen er det muligt at købe en billet eller et klippekort uden at have kontanter med eller være i nærheden af automat. Dét - og muligheden for at rejse på Rejsekort - er med til at gøre det lettere at være kunde i den kollektive trafik, hvilket de tre trafikselskaber arbejder målrettet for.

Mobilklippekortet koster 150 kr. for 20 klip, der kan benyttes til både kortere og længere rejser med det antal zoner, der er behov for på rejsen.
 

Indehaveren af Mobilklippekortet modtager en sms med en påmindelse om, at kortet udløber et par uger inden udløb.

 
 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.