Rejsekort har løsninger til virksomheder og institutioner

06-02-2015
 


 
 

Når klippekortet udfases 8. februar 2015, er rejsekortet klar, så virksomheder og institutioner fortsat kan komme ubesværet rundt med bus, tog og metro i hovedstadsområdet - og i resten af landet.

Rejsekort erhverv, hedder løsningen, som er målrettet virksomheder og institutioner. Rejsekort erhverv bruges, når medarbejdere rejser i arbejdstiden eller f.eks. hvor børnehavepædagoger er på tur med børnene. Produktet har været i markedet siden slutningen af 2014.
 

"Rejsekort erhverv" er et rejsekort, som en virksomhed, institution, myndighed eller organisation ejer og låner ud til sine medarbejdere til rejser med bus, tog og metro i hele landet. Det bruges på helt samme måde, som andre rejsekort med check ind ved rejsens start, check ind undervejs, hvis der skiftes transportform, og check ud ved rejsens afslutning, hvorefter prisen beregnes.
 

Rejsekort erhverv sikrer dermed, at medarbejderne ikke behøver tænke på zoner, billetpriser og
billetkøb på forhånd. Prisen for rejser er den samme, som for rejsekort personligt. I hovedstadsområdet er prisen pt. den samme som for klippekort, hvortil salget stopper 8. februar og som kan bruges frem til 1. juli 2015. Virksomheden modtager én månedlig oversigt over rejseforbruget for alle virksomhedens rejsekort.
 

"Vi har siden lancering i november oplevet stor interesse for rejsekort erhverv. Af de i alt 700 henvendelser trafikselskaberne har fået på landsplan, har Movia modtaget ca. 300, som vi er i fuld gang med at oprette rammeaftaler med. Vi vil gerne have endnu flere virksomheder, kommuner og institutioner til at bruge rejsekort erhverv, fordi vi mener, at rejsekort erhverv tilgodeser behovet for nemt at kunne bruge den kollektive trafik i arbejdstiden eller eksempelvis til børnehaveudflugter" siger centerchef Søren Englund, Movia.
 

Rejsekort erhverv kan deles mellem flere medarbejdere, og det er derfor ikke nødvendigt at oprette et rejsekort til hver medarbejder. Desuden er det nemt at rejse flere på ét kort, da helt op til 29 personer kan checkes ind på samme kort til den samme rejse.

Rejsekort erhverv bestilles ved at indgå en rammeaftale med et af trafikselskaberne bag Rejsekort A/S. Hvert rejsekort erhverv koster 50 kr. at anskaffe.

 

Fakta om rejsekort erhverv

Rejsekort erhverv blev lanceret i 17. november 2014. På landsplan har 700 virksomheder,
institutioner, myndigheder og organisationer allerede indgået en rammeaftale om rejsekort erhverv.
 

Hvis du vil vide mere
Læs mere om rejsekort erhverv på www.rejsekort.dk/erhverv, hvor du også kan se, hvordan du indgår en rammeaftale med et af trafikselskaberne.

 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.