Plustur skal gøre dette nemmere at bruge bussen og toget på Sjælland

27-06-2019
 

Plustur bliver fra 1. juli en fast del af Rejseplanen i Faxe, Holbæk, Hørsholm, Kalundborg, Næstved, Slagelse, Sorø, Køge og Roskilde Kommuner. Det betyder, at du kan bestille en plustur via Rejseplanen, når bus og tog ikke rækker hele vejen. Ordningen er for alle. Flere kommuner overvejer om de også vil tilbyde plustur via Rejseplanen i deres kommuner.

 
 

Man skal kunne bo og arbejde overalt på Sjælland. Men selvfølgelig ved vi også, at bussen eller toget ikke kører hele vejen til sommerhuset eller når hele vejen ud til gården. For at give mere kollektiv transport der, hvor der ikke kører så mange busser og tog, har Movia udviklet et nyt kollektivt transporttilbud - plustur, som fra 1. juli bliver en del af servicen i ni kommuner - nemlig i Faxe, Holbæk, Hørsholm, Kalundborg, Næstved, Sorø, Slagelse, Køge og Roskilde. Plustur har i forvejen som forsøg været et tilbud siden marts 2018 i Kalundborg og Roskilde Kommuner og fra efteråret 2018 også i Holbæk, Sorø og Næstved Kommuner. Og erfaringerne er, at borgerne tager rigtig godt imod den nye mobilitetsservice.


I de ni kommuner, som i første ombæring har valgt at tilbyde plustur, vil man automatisk blive tilbudt plustur på hele eller dele af rejsen, når man søger på en rejse i Rejseplanen, hvis bus og tog ikke rækker hele vejen. Ordningen er åben for alle uafhængigt af hvilken kommune man bor i.


Plustur starter ved havelågen og kører borgerne til et udvalgt skiftested, som er en station eller et busstoppested. hvor man nemt kan komme videre med bus og tog - eller omvendt. Det hele foregår via Rejseplanen, som sørger for at blande plustur, bus og tog på den mest optimale måde. Og i de få tilfælde, hvor det ikke er muligt at tage bussen eller toget på dele af rejsen, vil man blive tilbudt plustur hele vejen. Plusturen afvikles i personbiler, har en fast pris på 21 kr. uafhængigt af rejsens længde, og man kan betale med betalingskort, når man bestiller turen. Til gengæld skal man bestille plusturen på en særskilt hjemmeside, og for at kunne stille en så individuel transport til rådighed, er det nødvendigt, at man bestiller senest to timer inden man skal afsted. Man kan læse mere om plustur på dinoffentligetransport.dk/plustur.


Med plustur inde i rejseplanen har alle i Faxe, Holbæk, Hørsholm, Kalundborg, Næstved, Sorø, Slagelse, Køge og Roskilde fået et stoppested der, hvor de bor eller der, hvor de skal hen - også når de skal et stykke væk fra de store busruter eller togstationer. Det bringer den kollektive transport tættere på borgere og virksomheder på hele Sjælland og styrker mobiliteten.


"Mange steder på Sjælland kan der være flere timer mellem, hvornår den lokale bus i rutefart kører. Men vi kan supplere bus og tog med plustur via Rejseplanen. Vi kan bruge teknologien i Rejseplanen og flextrafiksystemet til at tilbyde borgerne mere service i form af flere afgange og rejsemuligheder i løbet af dagen, end vi ellers kunne. Vi kan med plustur køre borgerne hen til de større skiftesteder, hvor busserne kører oftere end ved det lokale stoppested. Så det er godt nyt for borgernes mobilitet, og vi glæder os meget til at se, hvordan borgerne tager imod den nye ordning", siger Movias bestyrelsesformand Kirsten Jensen.


"Det er kommunen, der beslutter, om plustur skal være en del af den service, som findes sammen med bus og måske flextur i de enkelte kommuner. Movias og kommunernes erfaring med de pilotforsøg, der er gennemført i Vestsjælland siden 2018 er, at borgerne er glade for servicen, og at omkostningerne ved at tilbyde servicen for kommunerne er lille", fortæller næstformand i Movias bestyrelse Per Hovmand.

 

Sådan kommer du i gang med plustur

  • Man søger en rejse i Rejseplanen. Hvis plustur er en mulighed, så vil det blive vist i Rejseplanen
  • Fra Rejseplanen man kan trykke sig videre til bestilling i et nyt vindue
  • Det eneste bestillingen kræver er et NemId og et betalingskort. Man skal være 15 år for at kunne bestille en plustur selv
  • Et godt råd: Hvis man bor et stykke fra stoppestedet, og er vant til at trykke stoppestedet ind i Rejseplanen frem for den adresse man rejser fra, så er det vigtigt, at man husker at vælge adressen frem for stoppestedet, hvis man vil have plustur vist som en mulighed i Rejseplanen.
 

Om plustur

  • Som forsøg har det været muligt at bestille plusture via Rejseplanen i Kalundborg og Roskilde Kommuner siden 1. marts 2018. Sorø og Holbæk Kommuner har været en del af forsøget siden 24. september 2018, mens Næstved Kommune blev en del af ordningen torsdag 4. oktober 2018.
  • Resultaterne fra forsøget er gode. Kunderne udtrykker stor tilfredshed med at få tilbudt bedre sammenhæng og mere mobilitet, og samtidig er den kommunale udgift beskeden. 
  • Plustur i Rejseplanen appellerer til en yngre målgruppe end den almindelige flextur, som mange kommuner også tilbyder. Gennem den almindelige flextur-ordning står borgere fra 70 år og opef-ter for 65 pct. af turene, mens de 20-39-årige er den aldersgruppe, som står for de fleste plusture i Rejseplanen.  
  • Fra 1. januar 2019 til og 23. med juni 2019 har der været 614 ture med plustur bestilt via rejseplanen i Roskilde, Kalundborg, Sorø, Holbæk og Næstved kommuner. Det svarer til cirka 20 ture i gennemsnit pr. måned pr. kommune.
  • Andre steder i Danmark er trafikselskaberne også i gang med at indføre plustur i Rejseplanen. I Nordjylland har det været muligt at få tilbudt en plustur i alle kommuner siden januar 2018. På Fyn har deres variant af plustur (Telekørsel) været tilbudt i alle kommunerne undtagen Odense Kom-mune siden august 2018. I Midtjylland og Sydjylland har Midttrafik og Sydtrafik indført plustur som forsøg i henholdsvis Lemvig og Sønderborg Kommuner.
 
Kontaktinformation

Movia kommunikation og presse: 36 13 20 10


Faxe Kommune: Kommunikationskonsulent Allan Grasberger på tlf.: 28 36 12 78 eller mail: grasb@faxekommune.dk


Holbæk Kommune: Pressetelefon: 72 36 34 48 eller på mail presse@holb.dk


Hørsholm Kommune: Planlægger Louise Hvingtoft Hansen lhv@horsholm.dk


Kalundborg Kommune: Borgmester Martin Damm: tlf. 29 60 90 47 eller mail martin.damm@kalundborg.dk


Næstved Kommune: Pressetelefon: 55 88 50 50 eller mail kommunikation@naestved.dk


Sorø Kommune: Leder af Vej og Park Peder Neerup Madsen på mail penm@soroe.dk eller tlf.: 57 87 63 14


Roskilde Kommune: Kommunikationschef Michael Dahl Nielsen på mail michaeldn@roskilde.dk eller tlf.: 51 52 36 51


Slagelse Kommune: Planlægger Oliver Klanert på mail olkla@slagelse.dk


Køge Kommune: Formand for Teknik- og Ejendomsudvalget, Erik Swiatek på tlf.: 21 53 17 76

 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.