Samkørsel skal styrke borgernes mobilitet i Kalundborg, Holbæk og Slagelse

06-02-2020
 

Uden for byerne falder antallet af borgere. Men den enkelte borgers behov for mobilitet bliver ikke mindre af at bo længere fra en større by. Derfor lancerer Kalundborg, Holbæk og Slagelse kommuner i samarbejde med Region Sjælland og Movia app'en NaboGo, som skal gøre det nemmere at dele de tomme sæder i bilerne.

 
 

Hver dag kører der to mio. tomme bilsæder rundt på de sjællandske veje. Samtidig er der en overra-skende stor del af familierne - hele 32 pct. - som ifølge Danmarks Statistiks seneste tal fra 2018 ikke har deres egen bil. Når man dertil lægger, at hver femte borger på Sjælland bor i en landsby eller på landet, hvor det økonomisk eller miljømæssigt ikke altid er en god løsning med tog eller bus, er det tydeligt, at der er stort behov for flere transportløsninger, som kan supplere bus og tog.


Derfor lancerer Kalundborg, Holbæk og Slagelse kommuner i samarbejde med Movia samkørsels-platformen NaboGo. Movia har etableret en mobilitetspulje "Kollektiv mobilitet uden for de større by-er", som blandt andet har fået økonomisk støtte fra Region Sjælland. Med NaboGo kan borgerne i de tre kommuner dele de tomme sæder i bilen, hvis de har behov for et lift eller tilbyder et lift. Det skal give en bedre udnyttelse af de mange tomme bilsæder i de tre kommuner og gøre det nemmere at komme rundt for dem, der ikke har en bil, eller som gerne vil transportere sig sammen.


"Vi meget glade for at være en del af NaboGo, som øger fremkommeligheden for den enkelte og sikrer større fleksibilitet mellem landsbyerne i vores kommune. Det giver borgerne mulighed for at lære andre fra lokalsamfundet at kende, som kan lede til nye fællesskaber og mindske ensomheden. At projektet er med til at reducere alenekørsel til gavn for miljøet øger projektets værdi for alle", siger Ole Glahn, formand for Landdistriktsudvalget og kommunalbestyrelsesmedlem i Kalundborg Kommune.


"I Holbæk Kommune arbejder vi for at skabe mere grøn og bæredygtig mobilitet. NaboGo kan bidrage til at mindske privatbilismen, så det giver værdi for borgerne og reducerer den samlede CO2-udledning. Samtidig har vi et målrettet fokus på at skabe stærke, levende lokalområder. Muligheden for at kunne komme til og fra sit hjem er en afgørende faktor for at sikre bosætningen i vores byer", fortæller John Harpøth, der er viceborgmester og formand for Udvalget for Klima og Miljø i Holbæk Kommune.


"I Slagelse Kommune vil vi gerne gøre det så let som muligt at transportere sig rundt, så vi på den måde kan fremme fællesskaber i både byer og landdistrikter. Samtidig vil vi gerne sikre, at vi udnytter resurserne bedst muligt og belaster miljøet mindst muligt. NaboGo bygger på en deleøkonomisk idé, som vi ser et stort potentiale i. Den kollektive trafik har brug for tiltag, der højner borgernes frihed og mobilitet og samtidig understøtter bæredygtige transportformer. Det håber vi, at NaboGo kan være med til", siger formand for teknik- og erhvervsudvalget Villum Christensen (I).


"Pendling og mobilitet er ikke bundet af kommunegrænserne. Vi ser det som en regional opgave at arbejde for, at borgerne nemt kan komme på arbejde eller til uddannelse med bus, med tog eller som her ved at udnytte de ledige sæder i bilerne. Derfor har Region Sjælland med indsatsen "Fremtidens kollektive trafik" sat midler af til både at afprøve nye mobilitetsløsninger som NaboGo, og til at styrke den kollektive trafik. Bliver NaboGo en succes, kan det inspirere andre kommuner og give et kæmpe løft til alle borgere i hele regionen", siger Peter Jacobsen, formand for Udvalget for Regional Udvikling i Region Sjælland.


NaboGo er en app, som forbinder borgeres behov for transport med andre borgeres ledige sæder i bilen. Der er fast kilometerpris, faste opsamlingssteder ligesom for busser, og betalingen håndteres i appen.


NaboGo supplerer en række andre mobilitetsprodukter til områder med længere mellem husene, som Movia allerede har sat i værk sammen med kommunerne. 1. juli sidste år lancerede Movia det nye produkt plustur, som giver borgerne transport fra havelågen til et stoppested eller en station via Rejseplanen. 17 ud af 45 kommuner i Movias geografi tilbyder nu plustur til deres borgere. Andre steder løser flextrafik en del af transportbehovet. Nu suppleres busser, tog, plustur og flextrafik så med NaboGo i Kalundborg, Holbæk og Slagelse kommuner. I første omgang er der finansiering til drift i to år.


"For borgerne er det vigtigt at kunne vælge frit, hvor man vil bo og arbejde. Kommunerne har brug for at løfte mobiliteten i de geografier eller tider på døgnet, hvor bus og tog ikke rækker hele vejen. I Movia er vi derfor optaget af at finde nye mobilitetsløsninger, som binder busser og tog bedre sammen med borgernes hoveddør. Og vi er særligt optaget af at prøve nye løsninger, hvor vi løfter opgaven i samspil med private udbydere og borgerne selv", siger Camilla Struckman, kommunikationsdirektør i Movia.


De tre kommuner er allerede i gang med at udbrede kendskabet til NaboGo, så alle interesserede borgere kan komme med i samkørselsordningen.


Sådan opretter du lift eller booker lift i NaboGo
• Hent NaboGo app'en, der hvor du plejer at hente apps, og opret dig som bruger
• Opret enten selv en tur eller meld ind via appen ved hvilket af de udpegede opsamlingssteder, som du ønsker at mødes ved og hvor du skal hen
• NaboGo udregner betaling efter turens længde


Læs mere på NaboGo.com


Fakta

  • Udrulningen af NaboGo støttes med 750.000 kr. fra puljen 'Kollektiv mobilitet uden for de større byer', der har til formål at skabe bedre mobilitet for borgere, der har langt til bussen. Region Sjælland og Movia står bag puljen.
  • NaboGo er en del af Movias mål om at styrke den kollektive mobilitet overalt på Sjælland og et konkret ben i Region Sjællands politiske vision "Fremtidens Kollektive Trafik.
  • Hver femte borger på Sjælland bor i en landsby eller på landet. Traditionel kollektiv transport har det svært i disse områder, for hverken økonomisk eller miljømæssigt er en stor bus med få passagerer en god løsning.
  • Derfor er der brug for flere løsninger, som kan supplere bus og tog, og det kræver også, at der er gode fælles og delebaserede mobilitetsløsninger for borgerne.
  • Tal fra Danmarks Statistik viser, at en overraskende stor del af de danske familier står uden bilejerskab. I 2018 havde 32 pct. af alle familier i Region Sjælland ikke en bil. Samtidig er borgerne på Sjælland dem, der på landsplan pendler længst til og fra arbejde.
  • De godt to mio. bilsæder, som kører tomme rundt hver morgen, kan udnyttes bedre, ved at flere kører sammen.
 
 
Kontaktinformation

Movia, presse og kommunikation 3613 2010


Kalundborg Kommune, Ole Glahn, formand for Landdistriktsudvalget, mobil: 40 45 63 22.


Holbæk Kommune, John Harpøth, viceborgmester og formand for udvalget for klima og miljø, tele-fon 7236 6130


Slagelse Kommune, Villum Christensen, formand for teknik- og miljøudvalget, mobil 6115 3089


Region Sjælland, Peter Jacobsen, formand for Udvalget for Regional Udvikling, mobil 2037 0105

 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.