Alle Københavns havnebusser sejler nu på el

01-07-2020
 

Alle havnebusser i Københavns Havn sejler nu både miljøvenligt og emissionsfrit. Lørdag 20. juni stævnede de to første spritnye elhavnebusser ud med passagerer ombord og nu får de følge af tre mere.

 
 

De fem nye, eldrevne havnebusser udleder hverken CO2, NOx eller partikler fra motorerne. Med elhavnebusserne i drift vil den samlede udledning i Københavns Kommunes kollektive transport falde med 14 procent for NOx og hele 44 procent for partikler.

De nye elhavnebusser er også mere rummelige med plads til 80 passagerer. Det er 20 passagerer mere end i nogle af de nuværende havnebusser. Alle de nye havnebusser har store vinduespartier, som skaber lys og luft og mulighed for at opleve havnefronten bedre. Endelig er der plads til otte cykler og fire kørestole eller barnevogne på hver båd. 

Havnebusserne har fra januar 2020 fået udvidet sejltiden, så der hele året sejles hvert 30. minut. 

Det er mobilitetsselskabet Movia, der har stået for udbuddet af de nye eldrevne havnebusser for Københavns Kommune.

Se også pressemedddelelese fra 20. juni: 
Nu tager Københavns første elhavnebusser passagerer med ombord

 

Fakta

  • De nye elektriske havnebusser lader fuldt op med el om natten og supplerer i løbet af dagen med el ved endestationerne i Teglholmen og Refshaleøen.
  • Havnebusserne transporterer ca. 700.000 passagerer og sejler 15.000 sejlplanstimer om året. 
  • Havnebusserne 991 og 992 sejler fra Refshaleøen over Nordre Toldbod - Holmen Nord* - Operaen - Nyhavn - Knippelsbro - Det Kongelige Bibliotek - Bryggebroen og ender ved Teglholmen i Sydhavnen.
    *stoppestedet Holmen Nord er midlertidigt lukket og kunder henvises til i stedet at benytte stoppestedet ved Operaen.
  • De nye havnebusser er 23,3 meter lange, 5,6 meter brede og 4,4 meter høje (over vandlinjen), og vil have en servicehastighed på 8 knob (ca. 14 km/timen).
  • Elhavnebusserne varmes op med HVO, som er en biodiesel, der er bedre for klimaet end almindelig diesel. 
  • Fire af de i alt fem eldrevne både vil indgå i sejlplanerne, mens den sidste er en reservebåd.
  • Københavns Borgerrepræsentation har besluttet at forlænge elhavnebusruten til også at dække Nordhavn, så der kommer en genvej mellem Nordhavn og Refshaleøen. Ruten forventes forlænget fra medio 2021.
 
Kontaktinformation

Københavns Kommune v. økonomiforvaltningens pressetelefon 21 25 15 24.
Movia Kommunikation og Presse, tlf. 36 13 20 10

 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.