KL, Danske Regioner og TiD sammen om opfordring til bedre vilkår for elbusser

15-03-2017
 

MOVIA NYT: I et åbent brev til skatteminister Karsten Lauritzen og transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen opfordrer KL, Danske Regioner og Trafikselskaberne i Danmark (TiD) regeringen til at kigge nærmere på beskatningen af el anvendt i elbusser.

 
 

Movia har, i samarbejde med kommunerne og regionerne i Hovedstadsområdet og Sjælland, et mål om fossilfri busdrift i 2030 og arbejder målrettet for at understøtte kommunernes og regionernes ønsker om en stadig mere klima- og miljøvenlig kollektiv transport. Et skridt på vejen mod at realisere denne målsætning er at reducere afgiften på el anvendt i el-busser, så teknologien bliver mere konkurrencedygtig - også på prisen.


I dag er der en betydelig forskel på elafgiften alt afhængig af, om elektriciteten bruges i en bus, metro eller letbane. Det giver ikke mening. Afgiften for strøm til elbusser er hele 91 øre/kWh, mens afgiften for strøm til bane er blot 0,4 øre/kWh. Det betyder, at afgiften for busser er over 200 gange højere. Den forhøjede beskatning på el til busser betyder selvfølgelig, at det bliver mindre attraktivt at udbrede elbusser i driften i sammenligning med diesel og gasbusser.


Movia har gennemført flere forsøg med elbusser og indsamler i øjeblikket erfaringer på linje 3A, hvor to elbusser er sat ind i driften i en toårig testperiode. Elbusser har nogle klare miljøfordele, idet de hverken udleder CO2, NOX eller partikler, og dertil er næsten støjfrie.


Opfordringen fra KL, Danske Regioner og TiD er, at omstillingen til en miljø- og klimavenlig kollektiv transport vil blive hjulpet et vigtigt skridt på vejen, hvis elafgiften for elbusser ligestilles med elektriske tog. Dermed vil den kollektive transport kunne bidrage til at opfylde Danmarks samlede mål om at være et lavemissionssamfund i 2050.


Læs brevet fra KL, Danske Regioner og TiD

 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.