Chaufførplatformen - Vores Movia – sikrer højt vidensniveau

15-09-2016
 

MOVIA NYT: 1. januar 2016 blev Movias nye digitale vidensplatform for chauffører, Vores Movia, lanceret. Og allerede godt et halvt år senere er Vores Movia blevet populær blandt chaufførerne.

 
 

1. januar 2016 blev Movias nye digitale vidensplatform for chauffører, Vores Movia, lanceret. Og allerede godt et halvt år senere er Vores Movia blevet populær blandt chaufførerne.


Vores Movia har klare fordele for chauffører, operatører og Movia. Den obligatoriske 5-årlige certificering af chaufførerne er med Vores Movia blevet digital. Samtidig er der udviklet træningsmateriale og "dagens spørgsmål", som hjælper chaufførerne med at holde deres viden ved lige. Med Vores Movia er forventningen, at både vedligehold af færdigheder og certificering vil passe bedre ind i buschaufførernes hverdag.


Men Vores Movia er også en mere direkte og brugbar kommunikationskanal, så chauffører og operatører nemt kan finde nyheder fra Movia og chaufføropslag, f.eks. om kampagner eller omlægninger, som lægges direkte ind på portalen. For dem, der foretrækker det, er det dog forsat muligt at printe chaufføropslag ud og hænge dem op i chaufførlokalerne. Den øgede videndeling og lettere adgang til information bidrager til et højt kompetenceniveau hos chaufførerne. Og det giver en bedre kundeoplevelse for passagererne i busserne.


På Vores Movia kan buschauffører på tværs af forskellige busoperatører også udveksle erfaringer, dele gode råd og fortælle gode historier fra hverdagen som chauffør. Morten Halse, buschauffør hos Kruse A/S i Haslev, ser flere gevinster ved portalen: "Nyhederne fra Movia kommer med det samme, så man hele tiden er opdateret på nyheder og anden info. Jeg er inde dagligt og besvare dagens spørgsmål og læse nyhederne på Vores Movia".


Fakta om Vores Movia:


Der er godt 2.800 brugere på Vores Movia. Der er i alt 4.576 buschauffører i Movias drift.


Godt 1.600 har indtil nu gennemført den 5-årige chaufførcertificering via Vores Movia.


Vores Movia har siden 1. januar 2016 haft 78.308 unikke besøg, og der er posted 323 indlæg.

 
Kontaktinformation

Movia Kommunikation og presse
Tlf: 36 13 20 10
Mail: presse@moviatrafik.dk

 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.