KL om Flextur: Spiller afgørende rolle i den kollektive trafik

31-08-2016
 

MOVIA NYT: "Flexture er afgørende for kommunernes muligheder for at tilbyde fornuftig og økonomisk effektiv kollektiv transport i mange områder". Sådan udtaler Jørn Pedersen, formand for KL's Teknik- og Miljøudvalg, i en kommentar udsendt 26. august 2016.

 
 

"Flexture er afgørende for kommunernes muligheder for at tilbyde fornuftig og økonomisk effektiv kollektiv transport i mange områder". Sådan udtaler Jørn Pedersen, formand for KL's Teknik- og Miljøudvalg, i en kommentar udsendt 26. august 2016.


Og det slås samtidig fast, at Flextur er er en vigtig velfærdsservice i tyndt befolkede områder og på ydertidspunkter, hvor det ikke er økonomisk rentabelt at indsætte busser med fast ruteplan. Særligt ældre har taget godt i mod Flextur, der er med til at sikre dem en høj mobilitet og bibeholdt livskvalitet. Samtidig sikrer flexturene en effektiv udnyttelse af de økonomiske ressourcer.


Der peges på, at der i debatten om moderniseringen af taxalovgivningen har lydt kritik af Flextur-ordningen, men at Taxa-branchens trængsler ikke løses ved at fjerne trafikselskabernes mulighed for at tilbyde Flextur.


Læs hele artiklen på KL's hjemmeside

 
Kontaktinformation
 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.