Danmarks største lokalbaneselskab henter adm. direktør fra Aviator Denmark

06-04-2020
 

Danmarks største lokalbaneselskab har vækst i ordrebogen. De seneste ti år er der kommet godt 25 pct. flere passagerer til. Og fra udgangen af 2020 suppleres de eksisterende 9 lokalbanestrækninger på Sjælland med den nordlige del af strækningen på Lille Syd mellem Roskilde og Køge, når Lokaltog A/S overtager driftsansvaret på strækningen fra DSB. Samtidig skal selskabet også i de kommende år forny den snart 40 år gamle infrastruktur på en række lokalbanestrækninger, herunder Østbanen, ligesom der skal indkøbes nyt - og gerne mere klimavenligt - togmateriel.

 
 

Derfor udvides selskabets direktion fra juni i år, hvor Aviator Denmark A/S' nuværende adm. direktør, Lars Wrist-Elkjær, tiltræder som ny administrerende direktør i Lokaltog A/S. Som led i udvidelsen af ledelsen i Lokaltog fortsætter Lokaltogs nuværende adm. direktør, Røsli Gisselmann, som driftsdirektør og medlem af Lokaltogs direktion.


Lars Wrist-Elkjær udtaler: 

"Lokaltog A/S er det største lokalbaneselskab i Danmark. Lokaltog spiller en afgørende rolle for borgernes mobilitet på hele Sjælland, og der ligger mange store opgaver for selskabet med øget driftsansvar, fornyelse af infrastrukturen og ikke mindst grøn omstilling, som jeg glæder mig til at tage fat på sammen med Røsli Gisselmann, som jeg også har arbejdet sammen med tidligere".


Røsli Gisselman udtaler:

"Det bliver godt for Lokaltog at få styrket ledelseskraften i den øverste daglige ledelse. Lars Wrist-Elkjær tager både masser af ledelseserfaring og jernbaneerfaring med sig til Lokaltog, og jeg glæder mig til at løfte de store opgaver, som Lokaltog står over for, sammen med Lars Wrist-Elkjær". 


Bestyrelsesformand i Lokaltog A/S Dorthe Nøhr Pedersen, administrerende direktør i Movia udtaler:

"Vi er meget tilfredse med, at vi får et stærkt direktørteam med både Lars Wrist-Elkjær og Røsli Gisselmann på holdet. Vi ser frem til samarbejdet med den ny samlede direktion".


Lars Wrist-Elkjær er 50 år og kommer fra en stilling som administrerende direktør i Aviator Denmark A/S med godt 700 medarbejdere. Tidligere har Lars Wrist-Elkjær blandt andet været underdirektør i DSB med ansvar for vedligehold og værksteder, ligesom Lars endnu tidligere har arbejdet i Arriva med assett management og vedligehold.      

 
Kontaktinformation

Movia Presse & Kommunikation, tlf. 36 13 20 10

 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.