Færre overfald på buschauffører og billetkontrollører i 2016

25-04-2017
 

PRESSE: I de senere år er der gjort en række tiltag for at øge sikkerheden og arbejdsmiljøet for chauffører og kontrollører i Movias busser. Blandt andet er der indført bodycams i billetkontrollen. Seneste opgørelse viser, at tiltagene ser ud til at virke. Betydeligt færre chauffører og kontrollører blev samlet set overfaldet i 2016 sammenlignet med tidligere år.

 
 

Movia udarbejder hvert år en opgørelse over røverier og overfald på både billetkontrollører og buschauffører. Det sker som led i virksomhedens samfundsansvarspolitik, hvor ambitionen for overfald er nul.


Den seneste årsopgørelse af overfald på chauffører og billetkontrollører i Movias busser viser, at der samlet set i 2016 er sket et betydeligt fald i overfald samlet set på chauffører og billetkontrollører.

I billetkontrollen er der i 2016 sammenlagt 66 pct. færre registrerede episoder i forhold til året før, hvilket er et fald fra 83 til 28. Episoder dækker over både psykiske og fysiske episoder.


Movia har gennem flere år iværksat en række tiltag for at styrke billetkontrollørers arbejdsmiljø og sikkerhed. I januar 2015 indførte Movia bodycams, som er små kameraer, der er en integreret del af kontrollørernes uniformer. I 2016 er der også blevet indført en ny kontrolprocedure, så mindre grupper af kontrollører arbejder sammen. Det betyder, at konfliktsituationer i højere grad kan undgås.


Den årlige opgørelse af overfald omfatter også buschaufførerne i Movias trafik. Også her er der sket et samlet stort fald i antallet af overfald. Psykiske overfald er mere end halveret fra 27 til 9 episoder. Fysiske overfald er på nogenlunde samme niveau som i 2015.


"I Movia er vi meget optagede af, at chauffører og billetkontrollører kan udføre deres arbejde i tryghed. Målet er at reducere antallet af overfald til nul. Vi er derfor meget tilfredse med, at de initiativer, der er taget, ser ud til at have en præventiv effekt", udtaler forretningschef Eskil Thuesen.


Yderligere oplysninger:

Movia Kommunikation & Presse: 3613 2010

 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.