Nu kører de første biler også på el i Movias flextrafik

30-09-2020
 

Torsdag 1. oktober 2020 føjer Danmarks største mobilitetsselskab endnu et klimavenligt tiltag til sin allerede igangværende grønne omstilling. Det sker, når de første to eldrevne flextrafik biler sættes i drift. Dermed tager Movia hul på udmøntningen af klimamålet for flextrafikken, der er aftalt mellem mobilitetsselskabet og kommunerne og regionerne i Østdanmark, som led i godkendelsen af Movias mobilitetsplan. Målet er, at hele Movias flextrafik er på el senest i 2030.

 

Foto: Movia

 

God og sammenhængende kollektiv transport er afgørende for borgerne overalt i Østdanmark. Men flere steder rækker bussen eller toget ikke hele vejen, og her er flextrafikken et godt kollektivt mobilitetstilbud til de mange borgere, der enten ikke har en bil eller ikke har et kørekort. 

Formålet med de første to flextrafikbiler på el er at få erfaringer med, hvordan elbiler effektivt kan implementeres i hele Movias flextrafik, og hvordan flextrafikken skal indrettes fremover, så der kommer størst mulig værdi med den grønne udvikling. Det er f.eks. som noget nyt behov for tid til opladning og en anden tilrettelæggelse af chaufførpauser, så tiden til opladning kan udnyttes bedst muligt.

Movias to klimavenlige flextrafik elbiler vil køre i hele Movias område herunder i Guldborgsund og Lolland kommuner, og i Lolland Kommune vil bilerne også køre som plustur, og dermed bidrage til at forlænge rækkevidden af bus og tog med. Med plustur bliver man hentet ved postkassen og kørt til en station eller et stoppested, hvorfra man kan komme videre med tog eller bus - eller omvendt.


"Vi vil den grønne omstilling i Region Sjælland. Jeg er derfor rigtig glad for, at vi nu får de første to elbiler ind i flextrafikken her i regionen. Det er et vigtigt første skridt, der giver os erfaringer med at bruge elbilerne i den regionale flextrafik i Region Sjælland, hvor der ofte er langt mellem hjem, behandlingssted og ladestander", siger Heino Knudsen, regionsrådsformand i Region Sjælland. 


Udover at alle biler i Movias flextrafik skal køre på el inden 2030 rummer Movias mobilitetsplan også skarpe miljømål for busser og lokaltoge. Alle Movias busser skal køre fossilfrit i 2030, heraf halvdelen på el, og alle nye lokaltog skal være eldrevne inden 2030.


"Det er vigtigt, at den offentlige sektor sætter mål for klimavenlig omstilling. I Movia fik vi sammen med København, Frederiksberg, Roskilde, Ballerup og Egedal det første store antal elbusser i drift i 2019. Og mange flere kommuner I Østdanmark sætter elbusser i drift i 2021 og 2022. Med vores to første flextrafikbiler på el, har vi nu også har taget hul på den grønne omstilling i flextrafikken, som vi vil have på el inden 2030. Det er alle skridt på vejen til at indfri vores fælles klimamål," forklarer Kirsten Jensen, som er bestyrelsesformand for Movia.


Med den øgede grønne omstilling i mobilitetsplanen bidrager kommuner, regioner sammen med Movia også til at indfri den nationale målsætning om 70 pct. CO2-reduktion inden 2030.
 

 

Presseinvitation

Movia kører årligt omkring 380.000 patienter til og fra Region Sjællands sygehuse i flextrafik og med patientbusser. I samarbejde med Region Sjælland afholder Movia en presseevent mandag 5. oktober 2020 kl. 11.00 på Nykøbing Falster Sygehus. 

Her vil Region Sjælland og Movia fortælle mere om ambitionerne på klimaområdet og præsentere de to første elbiler i flextrafikken. I forbindelse med presseeventen vil pressen samt borgere på hospitalet og kunder i flextrafikken få mulighed for en rundtur på Nykøbing Falster Sygehus' område. Alle retningslinjer i forbindelse med COVID-19 (mundbind, afstand, forplejning og håndhygiejne) overholdes under event og prøveture. 

Pressen inviteres til indvielse af Movias to første eldrevne flextrafikbiler:
 

Dag: Mandag 5. oktober 2020
Tid:   Kl.11.00 - 12.30
Sted: Nykøbing Falster Sygehus, Fjordvej 15, 4800 Nykøbing Falster
 

Program
Kl. 11.00           Ankomst, kaffe, kransekage og velkommen
Kl. 11.15           Indvielsestale v. regionsrådsformand Heino Knudsen, Region Sjælland
Kl. 11.20           Flextrafikchef Jens Peter Langberg fra Movia fortæller om de to elbiler 
Kl. 11.25           Snoreklip ved flextrafikkens to elbiler
Kl. 11.30           Pressen kan interviewe/fotografere samt køre prøvetur i bilerne 
Kl. 12.00           Presseevent slutter
Kl. 12.00           Borgere kan få kaffe, kransekage og prøvetur i bilerne.
Kl. 12.30           Tak for i dag


Fakta om elbilerne i flextrafikken 

 • Elbilerne begynder at køre ved kontraktstart den 1. oktober 2020.
 • Elbilerne er begge Hyundai Kona Electric med et 64 kWh batteri, som kan køre ca. 350 km på én opladning.
 • Elbilerne kører 9 timer om dagen, hver dag hele året. Det vurderes, at bilerne vil køre 100.000 til 120.000 km om året i de 2½ år kontrakten varer.
 • En elbil har ikke nogen udledning, når de kører rundt med kunderne (opgjort i tank-til-hjul perspektiv). En normal bil i Flextrafik udleder 127 gram CO2 per km, 115 gram CO2 per personkilometer. Herudover udleder elbiler, modsat dieselbiler, ingen NOx- og partikler (opgjort i tank-til-hjul perspektiv), og er mere lydløs end en normal bil.
   

Om Flextrafik kørselsordninger

 
 • Flexpatient. Relevant for dem, der skal til behandling eller undersøgelse på hospitalet, og som ikke kan benytte traditionel kollektiv trafik. For at benytte ordningen skal du være visi-teret til kørslen af den region, du er bosat i.
 • Flexhandicap. En kørselsordning omfattende kørsel for svært bevægelseshæmmede, blinde og stærkt svagsynede. For at bruge ordningen skal du være visiteret af den kommune, du bor i. Der er en vis egenbetaling for kørslen.
 • Flexkommune. Kørselsordningen er for dem, der f.eks. skal til læge eller speciallæge, og som ikke kan benytte traditionel kollektiv trafik. Borgerne skal visiteres til kørslen af den kommune, de bor i.
 • Flexrute. En kørselsordning for elever og brugere, der f.eks. skal til specialskoler, dagtilbud og beskyttede værksteder. Du skal visiteres til kørslen af den kommune, du bor i, for at kunne bruge ordningen. 
 • Flextur. Et tilbud til alle borgere om at blive kørt fra adresse til adresse mod egen betaling i og mellem de kommuner, der tilbyder Flextur. F.eks. som supplement til den traditionelle kollektive trafik i tyndt befolkede områder.
   

Fakta om Plustur

 • Plustur tilbydes i 19 kommuner på hele Sjælland: Faxe, Frederikssund, Holbæk, Hørsholm, Kalundborg, Næstved, Slagelse, Roskilde, Sorø, Ringsted, Lolland, Vallensbæk, Furesø, Tårnby, Fredensborg, Køge, Egedal, Solrød og Gladsaxe.
 • Plustur blev indført som fast ordning 1. juli 2019 efter forsøg i flere kommuner i 2018.
 • Erfaringerne med plustur er gode. Kunderne udtrykker stor tilfredshed med at få tilbudt bedre sammenhæng og mere mobilitet. 
   
Kontaktinformation

Regionsrådsformand, Heino Knudsen, Region Sjælland: tlf. 51 14 54 96
Movia Kommunikation og presse: tlf. 36 13 20 10

 

Movia er Danmarks største og grønne mobilitetsselskab. Vi kører årligt med ca. 200 mio. kunder i busser, lokaltog og flextrafik. Alle med hver deres historie. Det bliver til 22.602 historier i timen. I Movia arbejder vi for, at flere skal transportere sig klimavenligt sammen. Og vi har sat klare mål for vores fælles fremtid: I 2030 er alle vores godt 1.300 busser fossilfri - mindst halvdelen kører på el. Flextrafikken køres i elbiler, og nye lokaltog er eldrevne. Movia ejes af de 45 kommuner og to regioner på Sjælland. Vi er en offentlig virksomhed reguleret af lov om trafikselskaber. Læs vores Mobilitetsplan 2020.