SMS-tjeneste giver bedre service i flextrafikken

21-03-2017
 

MOVIA NYT: Flextrafik har indført en sms-tjeneste, som minder kunder, borgere og patienter om, at de har en tur med flextrafikken. SMS-tjenesten er en god service til brugerne og har også medført et fald i antallet af forgæves ture.

 
 

Med FlexUpdate varsles brugerne af Flextrafik på SMS om den bestilte transport - første gang 24 timer inden det oplyste afhentningstidspunkt og anden gang 10 minutter før de bliver hentet. Det er en god service til brugerne og minder dem også om at aflyse turen, hvis de alligevel ikke har behov for den. Flextrafik er en relativt dyr transport i forhold til busdriften. Derfor er det vigtigt, at man undgår at køre turene forgæves.


FlexUpdate blev lanceret i oktober 2015 for kunder i FlexHandicap og Flextur og i maj 2016 kom også Flexpatient og Flexkommune med. Det er dermed alle Flextrafiks brugere på nær borgere i Flexrute, der kan få en gratis sms med bilens ankomsttidspunkt. Alt man skal gøre er at registrere sit mobilnummer. Og brugerne har taget godt imod ordningen. Der er pr. 1 marts 2017 i alt 5.375 tilmeldte kunder, og der kommer stadig flere til. Siden 1. oktober 2015 og frem til 1. januar 2017 er der i alt udsendt 180.000 sms'er. Siden lanceringen af FlexUpdate er antallet af forgæves ture i flextrafikken faldet.

 
 

Når man er tilmeldt FlexUpdate, får man en påmindelse om alle de rejser, man har bestilt i alle Flextrafiks ordninger, på nær Flexrute. For at gøre opmærksom på ordningen, har Movia sørget for flyers på sygehuse og i genoptræningscentre. Desuden har Movias kundecenter gennemført en kampagne for at gøre opmærksom på ordningen. Borgerne bliver også gjort opmærksomme på ordningen, når kommuner og regioner henviser dem til flextrafik.


Sådan tilmelder man sig til FlexUpdate:

Alle brugere kan tilmelde sig via Movias samtykkeportal.

samtykkeportalen skal man logge ind med NemID.


Kunder i handicapordningen eller Flextur kan også tilmelde sig FlexUpdate på selvbetjeningsportalen

 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.