25 år med S-bus

21-10-2015
 

Buslinje 300S, 400S og 600S kan fejre 25 års jubilæum

 
 

Linjerne 300S, 400S og 600S var de tre første s-buslinjer, og her 25 år senere kører de fortsat stort set samme ruteføring.


Og netop dét, at passagererne fra begyndelsen har kunne regne med, at buslinjerne ville være til stede over en årrække og, at ruteføringen - med enkelte undtagelser har været uændret - har skabt stabilitet og gjort S-busserne attraktive for stadigt flere pendlere. I S-bussernes første år var passagertallet omkring otte millioner, mens det nu er vokset til 10 millioner for de tre linjer.


Under planlægningen af linjerne blev busserne betegnet som Superbusser. Det var oprindeligt meningen, at hver enkelt buslinje skulle have sit eget navn, som skulle stå på siden af bussen. I sidste ende fik busserne dog blot bogstavet S bagved linjenummeret.


S-busserne kører i faste intervaller med høj frekvens, særligt i myldretiderne og giver dermed passagererne fleksibilitet i planlægningen af deres rejse ud og hjem. Busserne kører på tværs af S-togsnettet, hvor bolig-, erhvervs- og uddannelsesområder bindes sammen med stationer og andre trafikale knudepunkter. Desuden kører en del af S-busserne fra omegnskommunerne ind til de centrale dele af København.


- S-busserne er en vigtig del af mange passagerers hverdag. Gennem årene er der kommet flere S-buslinjer til, og sammen med de øvrige busser er de med til at skabe sammenhæng mellem transportformerne i den kollektive trafik, siger centerchef Søren Englund, Trafikselskabet Movia.


Der er i dag otte S-buslinjer, den seneste er 150S, som kom til i 1998.

 
Kontaktinformation

Movia Kommunikation og presse 
Tlf: 36 13 20 10
Mail: presse@moviatrafik.dk

 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.