Hovedstadens busser forurener markant mindre

29-02-2016
 

Luften i København og på Frederiksberg er blevet renere det seneste halve år. Næsten 300 busser har fået et nyt filter, der renser udstødningsrøgen for partikler og NOx'er.

 
 

Det seneste halve år er knap 300 busser blevet opgraderet til såkaldte RenLuft-busser. Busserne kører på de mest trafikerede og forurenede veje i hovedstaden. Udefra ligner de alle andre, men hver bus har fået monteret et helt nyt rensesystem, der fjerner 95 procent af deres forurening.
 

Miljøstyrelsen, der sammen med Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune har finansieret projektet, glæder sig over, at 300 busser nu forurener mindre: - Vi er kommet et langt skridt videre med at gøre luften i Hovedstaden renere. De nye rensesystemer reducerer forureningen fra busserne med 95 procent, og er endnu et skridt på vejen til at nedbringe forureningen fra vejtrafikken. Ud over RenLuft-busserne har vi lanceret en skrotningsordning for de ældste og mest forurenende brændeovne og øget kontrolindsatsen over for skibes udledning, så luften i Hovedstaden og resten af Danmark bliver endnu renere, siger vicedirektør i Miljøstyrelsen Michel Shilling.
 

Det har taget omtrent et halvt år at montere de mange rensesystemer, men allerede nu har RenLuft-busserne kørt mere end 3,5 mio. kilometer og dermed nedsat forureningen fra busserne markant.
 

Københavns overborgmester Frank Jensen glæder sig på københavnernes vegne:

- De nye busser betyder, at københavnerne får renere luft i lungerne, og at vi reducerer en af de mest alvorlige kilder til kræft- og luftvejssygdomme i byen. De nye filtre reducerer forureningen med det, der svarer til osen fra 15-20 procent af de mest svinende køretøjer. Det er noget, der kan mærkes. Blandt andet derfor er jeg glad for samarbejdet om dette projekt, som er med til at gøre København endnu grønnere, siger overborgmester Frank Jensen.
 

Også på Frederiksberg er der tilfredshed med tiltaget: - Det er vigtigt at skabe de bedst mulige rammer for et godt, sundt liv med masser af livskvalitet for vores borgere. Vi har en grøn by med stort fokus på miljøet. Dette tiltag rammer lige ned i kernen af vores ønsker for byen nu og i fremtiden - og jeg er glad for det meget konstruktive samarbejde, vi har haft med alle undervejs, siger borgmester Jørgen Glenthøj.
 

Hos Trafikselskabet Movia er der også glæde over Ren Luft-pakken:

- Movia arbejder for at sikre en grønnere kollektiv trafik, og RenLuft-pakken er med til at opfylde vores miljømål om at reducere udledningen af NOx og partikler, siger administrerende direktør i Movia Dorthe Nøhr Pedersen.
 

Der er samlet sat 84 mio. kroner af til projektet, hvor Miljø- og Fødevareministeriet står for 74 mio. kroner, mens Københavns og Frederiksberg Kommuner har bidraget med henholdsvis ni og en mio. kroner.
 

Læs fakta om initiativet Renere busser i København her.Fakta

  • Rensesystemerne, der består af dels SCR-katalysatorer og dels partikelfiltre, erstatter det eksisterende udstødningssystem og er indbygget i motoren i busserne. Systemerne renser gassen for de sundhedsskadelige NOx- og sodpartikler.
  • Det er den danske Green Tech virksomhed Amminex, der har leveret systemerne.
  • Rensesystemerne er installeret på busser, der kører på de særligt forurenede vejstrækninger i København - b.la. 1A, 2A og 6A
 
Kontaktinformation

Miljøstyrelsen, pressemedarbejder Camilla Dudeck, tlf.: 72 54 45 23, e-mail: cadud@mst.dk
 

Københavns Kommune, presserådgiver Susan Norsker, tlf.: 21 34 75 04, e-mail: f59u@okf.kk.dk,
 

Frederiksberg Kommune, presseansvarlig Kit Krogh-Christensen, tlf.: 28 98 20 76
 

Movia, Kommunikation og presse, tlf.: 3613 2010

 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.