Se hvor kunderne kører hen med Flextur

20-04-2016
 

Efter den seneste tids debat i pressen om den åbne kørselsordning Flextur giver det god mening at have fakta på plads.

 
 

Denne tabel giver en hurtig oversigt over kørsel med Flextur med start eller slut på specialadresser i de 33 kommuner, der er tilsluttet Flextur. Specialadresser er kendte og hyppigt anvendte adresser i Flextur.


Oversigten viser, at langt de fleste ture - ca. 70 pct. køres til og fra adresser, der primær er privatadresser. Samtidig viser Movias kundeundersøgelse, at 78 pct. af brugerne af Flextur er 60 år eller derover. Mens omkring 30 pct. i gennemsnit er over 80 år.


Ture til f.eks. værtshuse indgår i kategorien restauranter og hoteller, der samlet omfatter 0,4 pct. af den samlede kørsel med Flextur.


Der har i alt været foretaget 345.677 Flexture i 2015. Heraf har 12.818 været forgæves, og de ture indgår derfor ikke i oversigten.

 
Kontaktinformation

Movia Kommunikation og presse
Tlf: 36 13 20 10
Mail: presse@moviatrafik.dk

 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.