Farvel til alle zoners kort

28-10-2016
 

MOVIA NYT: Alle zoners pendlerkort og billetter udfases fra 15. januar 2017.

 
 

Alle zoners-princippet i kollektiv transport på Sjælland afskaffes 15. januar 2017. Det er det princip, der betyder, at man maksimalt skal betale for 9 zoner, selvom man rejser længere i hovedstadsområdet eller på Vestsjælland. Det vil derfor ikke længere være muligt at købe pendlerkort eller billetter til alle zoner.


Det er en af ændringerne, når DSB, Metroselskabet og Movia 15. januar 2017 gennemfører en af de største reformer af priserne i den kollektive transport siden 1970'erne. Formålet med reformen er at sikre enklere priser i bus, tog og metro. Det har været efterspurgt i årevis.


Når taksterne skal være de samme på tværs af Sjælland, er det ikke muligt at opretholde særordninger som alle zoners-princippet. For det ville betyde, at man kunne rejse de 28 zoner fra Helsingør til Nakskov for 9 zoners pris. Et alle zoners-kort, der dækker hele Sjælland, Lolland, Falster og Møn ville derfor blive for dyrt.


Fra 15. januar 2017 vil passagererne kunne købe to typer pendlerkort: ét til korte rejser mellem 2-8 zoner og ét til lange rejser på 9 zoner eller mere. Pendlerkort til lange rejser på 9 zoner eller mere vil være mellem to destinationer modsat i dag, hvor nogle pendlere har haft et pendlerkort til alle zoner inden for et takstområde.


For at sikre rettidig information og en god overgang for pendlerne er repræsentanter fra DSB, Metro og Movia til stede på en række centrale pendlings-togstationer i uge 44 for at uddele informationsfoldere om de nye pendlerkort og vilkår:


  • Tirsdag 1. november, kl. 06-10 uddeles informationsfoldere på Hillerød Station.
  • Onsdag 2. november, kl. 06-10 uddeles informationsfoldere på Helsingør Station
  • Torsdag 3. november, kl. 06-10 uddeles trafikselskaberne pjecer på Køge Station

Informationstiltagene gentages i uge 48 og i uge 2 efter årsskiftet.


Pendlerkort til korte rejser (2-8 zoner) Pendlere med pendlerkort til rejser fra 2-8 zoner kan også benytte dette kort efter 15. januar. Det fungerer som det plejer. Det nye for denne pendlergruppe er, at man fremover kan købe pendlerkort til korte rejser fra 2-8 zoner på hele Sjælland, Lolland, Falster og Møn.


Pendlerkort til lange rejser (9 zoner eller mere) Fra 15. januar 2017 skal pendlere, der rejser 9 zoner eller mere, i stedet købe et pendlerkort til lange rejser mellem to faste destinationer f.eks. mellem Næstved og København.


Har man i dag et pendlerkort til alle zoner, som er gyldigt efter 15. januar 2017, kan man bruge det, som man plejer til og med kortets udløbsdato. Herefter skal man skifte til et pendlerkort til lange rejser. Det er frem til 14. januar muligt at forny et alle zoners-pendlerkort, så kortets gyldighed rækker ind i 2017.


Læs mere om de nye vilkår for pendlerne her

 
Kontaktinformation

Movia Kommunikation og presse
Tlf: 36 13 20 10
Mail: presse@moviatrafik.dk

 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.