Ny bus- og lokaltogskøreplan fra 25. juni 2017

20-06-2017
 

25. juni får busser og lokaltog nye køreplaner. Det betyder ændringer på flere buslinjer og lokalbaner. Det er særligt passagerer i Nordsjælland som skal være opmærksomme på ændringer. Passagerer kan finde mere information om de berørte linjer og nye køreplaner på dinoffentligetransport.dk og rejseplanen.dk.

 
 

Movia tilrettelægger bussernes og lokaltogenes køreplaner i samarbejde med DSB, så der sikres bedst mulig sammenhæng på tværs af bus, lokaltog og S-tog.


Når de nye køreplaner træder i kraft søndag 25. juni 2017 får flere busser og lokaltog derfor også nye afgangstider. Med køreplansændringerne sikres større sammenhæng mellem bus, lokaltog og S-tog. Dermed rettes der op på de fleste uhensigtsmæssige ventetider ved skift mellem bus, lokaltog og S-tog, som desværre blev realiteten for mange passagerer i den kollektive transport ved køreplanskiftet 30. januar i år.


I den forbindelse var det nemlig nødvendigt for DSB at ændre de fastlagte køreplaner med kort varsel, som følge af Banedanmarks nye signalsystem på strækningen mellem Hillerød og Jægersborg. For nogle passagerer betød det længere ventetid ved skift mellem bus, lokaltog og S-tog på strækninger mellem Jægersborg og Hillerød.


Der er nye køreplaner for Frederiksværkbanen, Gribskovbanen, Hornbækbanen og Lille Nord samt en række buslinjer. Information om ændringer og nye køreplaner kan findes på dinoffentligetransport.dk og rejseplanen.dk. Derudover er der information på hængeskilte og infoskærme i busser, samt nye køreplansopslag på de berørte lokaltogstationer.


Yderligere information:

I forbindelse med sommerferien er der også reduceret busdrift på en række buslinjer. Du kan finde køreplanen for din bus på dinoffentligetransport.dk eller søge inde på rejseplanen.dk.

 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.