Ny buslinje erstatter linje 170 og 191 fra 27. juni

03-06-2021
 

Lyngby-Taarbæk kommune har med bistand fra Movia besluttet at sammenlægge to buslinjer 170 og 191 til én ny linje 191. Den ny linje giver fra 27. juni blandt andet kunderne let adgang til S-togsnettet ind til København ved Holte, Virum, Sorgenfri og Lyngby stationer.

 
ringsted_172dpi.jpg

Copyright: Movia Foto: Ulrik Jantzen

 

De to buslinjer 170 og 191, der i dag betjener dele af Virum og Sorgenfri og kører til Lyngby Station, vil fra 27. juni blive sammenlagt til én buslinje 191, der betjener Holte, Virum, Sorgenfri og den sydvestlige del af Lyngby langs Nybrovej.


I dag betjener linje 191 Lyngby Station fra Nybrovej og Buddingevej, mens linje 170 betjener Lyngby Station fra Lyngby Hovedgade og Jernbanevej. Hvor linje 191 er eneste buslinje på Nybrovej, er Lyngby Hovedgade ud over linje 170 også betjent af linjerne 184 og 194. Det er derfor besluttet, at linje 170 og 191 smeltes sammen til én linje 191. Sammenlægningen vil samtidig vil give kommunen en ønsket besparelse på knap en million kr. om året.


"Movia har efter dialog med kommunen lagt den ny rute, der sikrer nemme skift til S-togsnettet, hvor man kan skifte til S-tog ved Holte, Virum og Sorgenfri Stationer og rejse til f.eks. Lyngby Station og stationerne ind mod det centrale København," siger kommunikationsdirektør i Movia, Camilla Struckmann.


Formand for Teknik- og Miljøudvalget i Lyngby-Taarbæk Kommune, Sigurd Agersnap, er tilfreds med den ny linje, der erstatter de to tidligere buslinjer og blandt andet forbedrer betjeningen af Virum Gymnasium:


"Det er vigtigt, at den kollektive transport hænger godt sammen, og at det er let at skifte fra bus til tog og omvendt. Med den nye linje 191 sikrer vi nemme skift til S-toget, samtidig med at de unge får en bedre forbindelse til Virum Gymnasium. Det er en god løsning, for den kollektive transport skal være attraktiv, hvis vi skal lykkes med at løse trængslen i kommunen og sænke klimaaftrykket fra biltrafikken," siger Teknik- og Miljøudvalgsformanden.


Den nye rute kører ad Grønnevej, hvilket betyder, at de fire stoppesteder på Kaplevej og Hummeltoftevej nedlægges. Når Kaplevej fravælges som rute, skyldes det, at vejen ikke er bred nok til bustrafik i begge retninger og derfor hidtil kun har haft enkeltrettet busbetjening.


"Der er i dag tre gange så mange, der i gennemsnit stiger på bussen på Grønnevej, som på Kaplevej og Hummeltoftevej, det er naturligvis også med i vurderingen af den nye linjeføring," siger kommunikationsdirektør Camilla Struckmann fra Movia.

 

Fakta

  • Se den ny linje 191s rute på vedhæftede kort.
  • Den nye linje vil fortsat have to afgange i timen på hverdage, mens der i aftentimerne og om søndagen vil være én afgang i timen. Mellem Lyngby Station og Sorgenfri Station vil der på søndage i dagtimerne også være to afgange i timen.
  • Den nye buslinje vil i høj grad fungere som tilbringer til S-togsnettet.
  • Ruten for den ny linje betyder, at det fortsat vil være muligt at rejse direkte til og fra Lyngby Station. For passagerer, der i dag benytter linje 170 nord for Virumvej, vil rejsetiden forøges med ca. 8-10 minutter.
  • Den nye rute ad Grønnevej medfører, at fire stoppesteder på Kaplevej og Hummeltoftevej nedlægges. Ruteføringen skyldes bl.a. at Kaplevej ikke er bred nok til dobbelt busbetjening.
  • Den nye linje forbedrer betjeningen af Virum Gymnasium og giver herfra direkte forbindelse til både Virum St. og Sorgenfri St.
  • Der er i dag knap 30 passagerer, der stiger på bussen på Kaplevej og Hummeltoftevej. Mens der er ca. 90, der stiger på bussen på Grønnevej.

 
Kontaktinformation

Movia Presse, tlf. 36 13 20 10, presse@moviatrafik.dk
Lyngby-Taarbæk Kommune: Pressekontakt Jacob Holm Hansen tlf. 45 97 31 46, jaho@ltk.dk

 

Movia er Danmarks største og grønne mobilitetsselskab. Vi kører årligt med ca. 200 mio. kunder i busser, lokaltog og flextrafik. Alle med hver deres historie. Det bliver til 22.602 historier i timen. I Movia arbejder vi for, at flere skal transportere sig klimavenligt sammen. Og vi har sat klare mål for vores fælles fremtid: I 2030 er alle vores godt 1.300 busser fossilfri - mindst halvdelen kører på el. Flextrafikken køres i elbiler, og nye lokaltog er eldrevne. Movia ejes af de 45 kommuner og to regioner på Sjælland. Vi er en offentlig virksomhed reguleret af lov om trafikselskaber. Læs vores Mobilitetsplan 2020.