Kollektiv trafik skal tage hensyn til alle, ikke kun passagerne

22-02-2018
 

I denne uge har Thomas Gyldal Petersen, bestyrelsesformand i Movia og borgmester i Herlev, et debatindlæg i Altinget.

 
 

Kollektiv transport er kernevelfærd og skal udvikles i tæt samspil med alle borgere - og ikke kun passagererne. Kollektiv transport er kernevelfærd og skal udvikles i tæt samspil med alle borgere - og ikke kun passagererne.


En ny kommunal og regional valgperiode er startet, og vi er i kommunalbestyrelserne og regionsrådene godt i gang med den store opgave, det er at varetage det daglige politiske ansvar for størstedelen af den offentlige velfærd i vores samfund.


Det er et stort ansvar, for borgerne er dybt afhængige af gode skoler og pasningstilbud, anstændig ældrepleje og høj miljøbeskyttelse. En af de velfærdsopgaver, borgerne, virksomhederne og vores samfund også er dybt afhængige af, er god mobilitet.


Jeg har som borgmester og som formand for Movia haft lejlighed til at tale med mange transportministre og transportordførere fra Folketingets partier, og der har generelt været en stor opmærksomhed for at skabe praktiske løsninger, som er til gavn for borgerne - uanset om de kører med bil, bus eller tog


God mobilitet får borgernes hverdag til at hænge godt sammen, og gør det lettere for virksomhederne at tiltrække kvalificerede medarbejdere. Kommuner og regioner har ansvaret for den lokale og regionale kollektive transport i busser, lokalbaner og flextrafikken. Det er vigtigt, fordi det er den lokale og regionale transport, som binder tog og busser sammen.


Læs hele debatindlægget på Altinget


 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.