Borgerne skal tættere på udviklingen af den kollektive transport

26-06-2019
 

Hvordan skal den offentlige transport udvikle sig? Og hvordan sikrer vi bedre service og flere valgmuligheder? Movia sætter ind med en ny indsats, der skal trække borgerne fra alle kommuner på Sjælland helt tæt på udviklingen af busser, lokalbaner og flextrafik.

 
 

Movia har et klart formuleret mål om inddrage borgerne tættere i udviklingen af de kollektive transportløsninger og services. Med etableringen af et borgerpanel med borgere fra hele Sjælland er mobilitetsselskabet nu kommet et skridt nærmere. Movias borgerpanel skal f.eks. teste nye indsatser, vurdere tiltag til bedre trafikinformation og se på løsninger, der giver mere mobilitet i og uden for de store byer. Formålet med borgerpanelet er at sikre en meget tættere dialog mellem borgerne og Movia. 


Movia har naturligvis altid spurgt til kundernes tilfredshed med busser, lokaltog og flextrafik gennem årlige kundeundersøgelser og samlet god viden ind gennem de mange skriftlige og telefoniske hen-vendelser til selskabets kundecentre. Kundernes ønsker og behov undersøges også løbende i sam-arbejde med Movias tilgængelighedsforum, der består af udvalgte interessenter som f.eks. Danske Handicaporganisationer, LO Faglige seniorer og Ældre Sagen. Det netop nedsatte borgerpanel skal bidrage til at perspektivere den kundeviden, Movia allerede har, og styrke dialogen mellem borgere og Movia. 

 

22.602 historier i timen 

Hver dag rejser rigtigt mange mennesker med bussen. Regner man det om, kører busserne samlet med 22.206 historier i timen på hele Sjælland. 


"I Movia vil vi gerne give en stemme til nogle af de menneskers historier, som vi får lov at køre med hver dag. Vi er meget opsatte på at udvikle transportløsninger og mobilitet, der giver mening for kunderne. Og med borgerpanelet tager vi et større ansvar for at inddrage borgerne på Sjælland i den udvikling", siger Camilla Struckmann, der er kommunikationsdirektør i Movia.


Movias borgerpanel mødes 1-2 gange årligt og emnerne, som tages op med panelet, vil variere fra gang til gang. Panelet bliver også involveret digitalt gennem f.eks. test af nye løsninger og ydelser, afdækning af faktiske kundebehov og som et forum, hvor Movia kan få bidrag til opmærksomheds-punkter i forbindelse med større tiltag og forandringer.


Borgerpanelet består af knap 50 borgere med mindst én deltager fra alle 45 kommuner på Sjælland. Panelet er sammensat med en spredning på køn, alder, rejsefrekvens og digital parathed. Det er er analysefirmaet Epinion, som har stået for rekruttering af borgere til panelet.


Movias borgerpanel mødes første gang hos Movia i Valby ultimo august 2019.


Fakta
Kriterier for Movias borgerpanel:

  • Der er deltagere fra alle 45 kommuner i Movias område 
  • Der er en spredning på køn og alder med deltagere i hvert af følgende aldersgrupper 18-34, 35-54 og 55+ 
  • Der er en jævn fordeling på høj, mellem og lavfrekvente brugere er offentlig transport
  • Der er en jævn fordeling på type af transportmiddel (bus, lokaltog og flextrafik)
  • Der er en spredning af digital parathed i panelet
  • Panelet mødes 1-2 gange årligt og involveres digitalt mellem møderne
     

Kontaktinformation

Movia kommunikation og presse: 36 13 20 10

 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.