Dansk Elbil Alliance møder Movia om elbusser

12-11-2018
 

Onsdag 14. november samles hele den danske elbilbranche til årsmøde for at høre om klimastrategi og mobilitet. I den forbindelse har Dansk Elbil Alliance inviteret Movias adm. direktør Dorthe Nøhr Pedersen til at tale på Dansk Elbil Alliances årsmøde sammen med blandt andre energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) og København Kommunes miljøborgmester, Ninna Hedeager Olsen.

 
 

Movia arbejder for at kunne tilbyde miljøvenlig kollektiv transport til borgerne på Sjælland, og flere kommuner og regioner lykkes i disse år med at skifte over til bl.a. miljø- og klimavenlige elbusser.


Dorthe Nøhr Pedersen vil bl.a. fortælle om den fælles aftale Movia har indgået med 45 kommunerne og 2 regionerne om, at busdriften skal være fossilfri i 2030.  Flere kommuner og regioner skifter i disse år med over til miljø- og klimavenlige elbusser, og det er en stor omstilling for både kommuner og busoperatører. Sammen med Roskilde, København, Frederiksberg, Ballerup og Egedal kommuner og busoperatørerne Umove, Arriva og Anchersen Rute sørger Movia for, at der allerede i løbet af 2019 kommer 63 nye elbusser i drift på de danske veje.


På årsmødet vil Dorthe Nøhr Pedersen fortælle mere om, hvad skiftet fra diesel til fossilfri eller emissionsfri kollektiv transport i konkret betyder for busoperatørerne og for kommunerne. Her vil deltagerne få indsigt i, hvad der økonomisk og politisk kræves for at få hele den kollektive bustransport med på den grønne klimadagsorden - også i forhold til regeringens ambitiøse klima- og luftudspil om fossilfri busdrift i byerne i 2020 og nulemission i 2030.


Læs mere om Movias miljømål

 
Kontaktinformation

Movia Kommunikation og Presse, tlf. 3613 2010

 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.