Pernille Beckmann indtræder i Movias bestyrelse

03-04-2017
 

MOVIA NYT: 1. april 2017 indtrådte borgmester Pernille Beckmann (V), Greve Kommune i Movias bestyrelse. Det sker i forlængelse af, at mangeårigt bestyrelsesmedlem og tidligere næstformand Knud Larsen (V), borgmester i Vordingborg, med virkning fra 31. marts 2017 har valgt at gå på pension.

 
 

1. april 2017 indtrådte borgmester Pernille Beckmann (V), Greve Kommune i Movias bestyrelse. Det sker i forlængelse af, at mangeårigt bestyrelsesmedlem og tidligere næstformand Knud Larsen (V), borgmester i Vordingborg, med virkning fra 31. marts 2017 har valgt at gå på pension. Knud Larsen har været i politik i mere end 40 år og har siddet 15 år som borgmester i henholdsvis den tidligere Møn kommune og i Vordingborg kommune. Knud Larsen har siddet i Movias bestyrelse siden etableringen i 2007 og før det som formand for Storstrøms Trafikselskab (STS) siden 1998. Knud Larsen har sat et stort fingeraftryk på udviklingen i den kollektive transport i mere end 19 år.


Hans efterfølger Pernille Beckmann har været borgmester i Greve Kommune siden 2014 og en del af byrådet siden 2010. Om hendes indtræden i Movias bestyrelse siger Pernille Beckmann:


"I de kommende år vil den kollektive transport på Sjælland gennemgå store forandringer med åbningen af nye baner og metro. Jeg ser frem til at blive en del af Movias bestyrelse og arbejde for en god sammenhæng i den kollektiv transport og øget mobilitet. Det er vigtigt med gode kollektive transportløsninger for alle, både i byerne og i de store områder i vores geografi, hvor der er langt mellem huse og mennesker."


Du kan se alle medlemmerne i Movias bestyrelse her.

 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.